Detta är en betaversion med både manuellt verifierad data och AI-genererad data. Ser du något fel? Mejla oss gärna!

Indutrade

Indutrade är ett svenskt industriföretag som specialiserar sig på att utveckla och sälja högteknologiska industrikomponenter, system och tjänster. Företaget har en diversifierad portfölj med verksamheter inom flera olika branscher, inklusive industriell utrustning, infrastruktur, livsvetenskap, processindustri och teknologiska systemlösningar. Indutrade är känt för sin decentraliserade affärsmodell och sitt fokus på långsiktig tillväxt genom förvärv och organisk utveckling.

Bransch

Industriella maskiner och tillbehör

Omsättning (2023)

31 835 SEK

Antal anställda (2023)

5 060

Läs hållbarhetsrapport

Totala utsläpp 2023

(ton CO₂e)

52 580

Rapporterade utsläpp 2023 (ton CO₂e)

Egna utsläpp (scope 1)

Utsläpp från egna källor eller kontrollerade av organisationen.

11 102

Indirekta (scope 2)

Indirekta utsläpp från produktion av köpt el, ånga, värme och kyla som konsumeras av organisationen.

6 636

Värdekedjan (scope 3)

Indirekta utsläpp från organisationens värdekedja.

34 842

Indutrade rapporterar 2 / 15 kategorier:

Företag bör rapportera i alla kategorier som är relevanta för verksamheten.

Uppströms (ton CO₂e)

1. Inköpta varor och tjänster

Utsläpp från produktion av varor och tjänster som köps av organisationen.

-

2. Kapitalvaror

Utsläpp från produktion av kapitalvaror som köps av organisationen.

-

3. Bränsle- och energirelaterade aktiviteter

Utsläpp från produktion av bränslen och energi som köps av organisationen, inklusive transport och distribution, som inte inkluderas i scope 2.

-

4. Uppströms transport och distribution

Utsläpp från transport och distribution av inköpta varor mellan leverantörer och/eller inom organisationen.

27 032

5. Avfall genererat i verksamheten

Utsläpp från behandling av avfall som genereras av organisationen.

-

6. Tjänsteresor

Utsläpp från resor i tjänsten med fordon som inte ägs av organisationen.

3 711

7. Pendlingsresor

Utsläpp från anställdas resor mellan hemmet och arbetsplatsen.

-

8. Uppströms leasade tillgångar

Utsläpp från verksamhet i leasade tillgångar som inte inkluderas i scope 1 och 2.

-

Nedströms (ton CO₂e)

9. Nedströms transport och distribution

Utsläpp från transport och distribution av sålda varor mellan organisationen och kund.

-

10. Bearbetning av sålda produkter

Utsläpp från vidareförädling av sålda insatsvaror.

-

11. Användning av sålda produkter

Utsläpp från användning av sålda produkter av kunden.

-

12. Slutbehandling av sålda produkter

Utsläpp från avfallshantering av sålda produkter vid slutet av livscykeln.

-

13. Nedströms leasade tillgångar

Utsläpp från verksamhet i nedströms leasade tillgångar som inte inkluderas i scope 1 och 2.

-

14. Franchiser

Utsläpp från franchisetagares verksamhet som inte inkluderas i scope 1 och 2.

-

15. Investeringar

Utsläpp från organisationens investeringar i andra företag, samt andra finansierade utsläpp.

-

Mål

 • Klimatneutralitet för Scope 1 och 2

  Fram till 2030

 • Minska utsläppen med 20% jämfört med 2020

  Fram till 2025

 • 50% av energin från förnybara källor

  Fram till 2025

Initiativ

 • Utveckling av hållbarhetsstrategi

  Vidareutveckling av vår hållbarhetsstrategi, mål och KPI:er.

 • Utökning av Scope 3-rapportering

  Utökning av Scope 3-rapportering för att täcka kategorier där vi har störst påverkan.

 • Klimatutbildning och uppföljning

  Fortsatt fokus på klimat som ett strategiskt fokusområde genom internt utvecklad klimatutbildning, stöd och uppföljning.