Detta är en betaversion med både manuellt verifierad data och AI-genererad data. Ser du något fel? Mejla oss gärna!

Infranord

Infranord är ett svenskt företag som specialiserar sig på byggnation och underhåll av järnvägsinfrastruktur i Sverige och Norge. Företaget erbjuder tjänster inom drift och mätteknik samt hantering av infrastrukturprojekt.

Bransch

Bygg och anläggning

Omsättning (2023)

5 200 000 000 SEK

Antal anställda (2023)

1 544

Läs hållbarhetsrapport

Totala utsläpp 2023

(ton CO₂e)

7 890

Rapporterade utsläpp 2023 (ton CO₂e)

Egna utsläpp (scope 1)

Utsläpp från egna källor eller kontrollerade av organisationen.

7 100

Indirekta (scope 2)

Indirekta utsläpp från produktion av köpt el, ånga, värme och kyla som konsumeras av organisationen.

790

Infranord rapporterar 0 / 15 kategorier:

Företag bör rapportera i alla kategorier som är relevanta för verksamheten.

Uppströms (ton CO₂e)

1. Inköpta varor och tjänster

Utsläpp från produktion av varor och tjänster som köps av organisationen.

-

2. Kapitalvaror

Utsläpp från produktion av kapitalvaror som köps av organisationen.

-

3. Bränsle- och energirelaterade aktiviteter

Utsläpp från produktion av bränslen och energi som köps av organisationen, inklusive transport och distribution, som inte inkluderas i scope 2.

-

4. Uppströms transport och distribution

Utsläpp från transport och distribution av inköpta varor mellan leverantörer och/eller inom organisationen.

-

5. Avfall genererat i verksamheten

Utsläpp från behandling av avfall som genereras av organisationen.

-

6. Tjänsteresor

Utsläpp från resor i tjänsten med fordon som inte ägs av organisationen.

-

7. Pendlingsresor

Utsläpp från anställdas resor mellan hemmet och arbetsplatsen.

-

8. Uppströms leasade tillgångar

Utsläpp från verksamhet i leasade tillgångar som inte inkluderas i scope 1 och 2.

-

Nedströms (ton CO₂e)

9. Nedströms transport och distribution

Utsläpp från transport och distribution av sålda varor mellan organisationen och kund.

-

10. Bearbetning av sålda produkter

Utsläpp från vidareförädling av sålda insatsvaror.

-

11. Användning av sålda produkter

Utsläpp från användning av sålda produkter av kunden.

-

12. Slutbehandling av sålda produkter

Utsläpp från avfallshantering av sålda produkter vid slutet av livscykeln.

-

13. Nedströms leasade tillgångar

Utsläpp från verksamhet i nedströms leasade tillgångar som inte inkluderas i scope 1 och 2.

-

14. Franchiser

Utsläpp från franchisetagares verksamhet som inte inkluderas i scope 1 och 2.

-

15. Investeringar

Utsläpp från organisationens investeringar i andra företag, samt andra finansierade utsläpp.

-

Mål

 • Nettoutsläppen ska vara noll

  Fram till 2045

 • De flesta spårgående fordon ska köras på HVO100

  Fram till 2025

 • Elektrifiering av personbilsflottan

  Fram till 2030

Initiativ

 • Intressentdialog

  Infranord genomförde intressentdialog och uppdaterade bolagets väsentlighetsanalys med uppvägning av 'Mångfald och jämställdhet' och 'Hälsa och säkerhet' samt nedvägning av 'Kundnöjdhet' och 'Direkta utsläpp av växthusgaser', och introducerade 'Gott ledarskap'.

 • Minska koldioxidutsläpp

  Minska koldioxidutsläpp genom energieffektivisering i fordonsflottan.

 • Upprätthålla miljöcertifiering

  Upprätthålla miljöcertifiering enligt ISO 14001:2015 och årlig analys av miljörisker.

 • Öka materialåtervinningen

  Öka materialåtervinningen.

 • Uppgradera maskin- och fordonspark

  Uppgradera maskin- och fordonspark för att uppfylla kundkrav.

 • Uppfylla klimatkrav

  Uppfylla beställarsidans klimatkrav som är anpassade till Agenda 2030.