Detta är en betaversion med både manuellt verifierad data och AI-genererad data. Ser du något fel? Mejla oss gärna!

Intrum

Intrum är ett företag baserat i Stockholm, Sverige, som erbjuder betalningslösningar, kredit- och inkassotjänster samt investeringar i icke-presterande lån. Företaget är noterat på Nasdaq Stockholm och verkar huvudsakligen på den europeiska marknaden.

Bransch

Diversifierade finansiella tjänster

Omsättning (2023)

19 853 SEK

Läs hållbarhetsrapport

Totala utsläpp 2023

(ton CO₂e)

14 556

Rapporterade utsläpp 2023 (ton CO₂e)

Egna utsläpp (scope 1)

Utsläpp från egna källor eller kontrollerade av organisationen.

37

Indirekta (scope 2)

Indirekta utsläpp från produktion av köpt el, ånga, värme och kyla som konsumeras av organisationen.

2 299

Värdekedjan (scope 3)

Indirekta utsläpp från organisationens värdekedja.

12 220

Intrum rapporterar 4 / 15 kategorier:

Företag bör rapportera i alla kategorier som är relevanta för verksamheten.

Uppströms (ton CO₂e)

1. Inköpta varor och tjänster

Utsläpp från produktion av varor och tjänster som köps av organisationen.

1 657

2. Kapitalvaror

Utsläpp från produktion av kapitalvaror som köps av organisationen.

-

3. Bränsle- och energirelaterade aktiviteter

Utsläpp från produktion av bränslen och energi som köps av organisationen, inklusive transport och distribution, som inte inkluderas i scope 2.

685

4. Uppströms transport och distribution

Utsläpp från transport och distribution av inköpta varor mellan leverantörer och/eller inom organisationen.

-

5. Avfall genererat i verksamheten

Utsläpp från behandling av avfall som genereras av organisationen.

-

6. Tjänsteresor

Utsläpp från resor i tjänsten med fordon som inte ägs av organisationen.

3 175

7. Pendlingsresor

Utsläpp från anställdas resor mellan hemmet och arbetsplatsen.

6 703

8. Uppströms leasade tillgångar

Utsläpp från verksamhet i leasade tillgångar som inte inkluderas i scope 1 och 2.

-

Nedströms (ton CO₂e)

9. Nedströms transport och distribution

Utsläpp från transport och distribution av sålda varor mellan organisationen och kund.

-

10. Bearbetning av sålda produkter

Utsläpp från vidareförädling av sålda insatsvaror.

-

11. Användning av sålda produkter

Utsläpp från användning av sålda produkter av kunden.

-

12. Slutbehandling av sålda produkter

Utsläpp från avfallshantering av sålda produkter vid slutet av livscykeln.

-

13. Nedströms leasade tillgångar

Utsläpp från verksamhet i nedströms leasade tillgångar som inte inkluderas i scope 1 och 2.

-

14. Franchiser

Utsläpp från franchisetagares verksamhet som inte inkluderas i scope 1 och 2.

-

15. Investeringar

Utsläpp från organisationens investeringar i andra företag, samt andra finansierade utsläpp.

-

Mål

 • Minska våra totala växthusgasutsläpp med minst 20% jämfört med 2019

  Fram till 2030

 • Uppnå klimatneutralitet

  Fram till 2030

 • Etablera en ny baslinje för utsläpp

  Fram till 2024

Initiativ

 • Uppnå klimatneutralitet till 2030

  Minska våra totala växthusgasutsläpp med minst 20% jämfört med 2019.

 • Öka kundnöjdhetsindex till 4,5 av 5

  Fokusera starkt på etisk behandling av våra kunder och hjälpa dem att återfå sunda personliga finanser.

 • Minska energiförbrukning genom energieffektiviseringsåtgärder

  Ökad användning av LED-belysning och rörelsesensorer samt optimering av kontorsutrymmen.