Detta är en betaversion med både manuellt verifierad data och AI-genererad data. Ser du något fel? Mejla oss gärna!

Kindred Group

Kindred Group är en ledande online-speloperatör som erbjuder tjänster för vadslagning, casino, poker och andra spelprodukter. Företaget är verksamt internationellt och har sitt huvudkontor på Malta.

Bransch

Kasinon och spel

Omsättning (2023)

1 210 000 GBP

Antal anställda (2023)

2 500

Läs hållbarhetsrapport

Totala utsläpp 2023

(ton CO₂e)

5 039

Rapporterade utsläpp 2023 (ton CO₂e)

Egna utsläpp (scope 1)

Utsläpp från egna källor eller kontrollerade av organisationen.

84

Indirekta (scope 2)

Indirekta utsläpp från produktion av köpt el, ånga, värme och kyla som konsumeras av organisationen.

467

Värdekedjan (scope 3)

Indirekta utsläpp från organisationens värdekedja.

4 488

Kindred Group rapporterar 0 / 15 kategorier:

Företag bör rapportera i alla kategorier som är relevanta för verksamheten.

Uppströms (ton CO₂e)

1. Inköpta varor och tjänster

Utsläpp från produktion av varor och tjänster som köps av organisationen.

-

2. Kapitalvaror

Utsläpp från produktion av kapitalvaror som köps av organisationen.

-

3. Bränsle- och energirelaterade aktiviteter

Utsläpp från produktion av bränslen och energi som köps av organisationen, inklusive transport och distribution, som inte inkluderas i scope 2.

-

4. Uppströms transport och distribution

Utsläpp från transport och distribution av inköpta varor mellan leverantörer och/eller inom organisationen.

-

5. Avfall genererat i verksamheten

Utsläpp från behandling av avfall som genereras av organisationen.

-

6. Tjänsteresor

Utsläpp från resor i tjänsten med fordon som inte ägs av organisationen.

-

7. Pendlingsresor

Utsläpp från anställdas resor mellan hemmet och arbetsplatsen.

-

8. Uppströms leasade tillgångar

Utsläpp från verksamhet i leasade tillgångar som inte inkluderas i scope 1 och 2.

-

Nedströms (ton CO₂e)

9. Nedströms transport och distribution

Utsläpp från transport och distribution av sålda varor mellan organisationen och kund.

-

10. Bearbetning av sålda produkter

Utsläpp från vidareförädling av sålda insatsvaror.

-

11. Användning av sålda produkter

Utsläpp från användning av sålda produkter av kunden.

-

12. Slutbehandling av sålda produkter

Utsläpp från avfallshantering av sålda produkter vid slutet av livscykeln.

-

13. Nedströms leasade tillgångar

Utsläpp från verksamhet i nedströms leasade tillgångar som inte inkluderas i scope 1 och 2.

-

14. Franchiser

Utsläpp från franchisetagares verksamhet som inte inkluderas i scope 1 och 2.

-

15. Investeringar

Utsläpp från organisationens investeringar i andra företag, samt andra finansierade utsläpp.

-

Mål

 • Minska absoluta värdet för Scope 1 och 2 utsläpp med 90%

  Fram till 2027

 • Minska Scope 3 utsläpp med 35%

  Fram till 2027

Initiativ

 • Double Materiality Assessment

  Initiated a double materiality assessment in line with CSRD and ESRS.

 • Collaboration with Universities and Gambling-Risk Experts

  Collaboration with universities and gambling-risk experts to manage sustainability impacts, risks, and opportunities.

 • Partnerships with Professional Sports Clubs

  Partnerships with professional sports clubs to advance sustainability efforts.

 • Kindred Sustainable Gambling Conferences

  Organizing conferences to discuss and promote sustainable gambling practices.

 • Sportsbook Platform Development

  Development of a new in-house sportsbook platform for enhanced customer experience and product control.

 • Suspicious Activity Detection

  Working with local authorities and other entities to eliminate suspicious, irregular, and criminal online activity.

 • Sponsorship and Education

  Main sponsorship partner to Swedish Elite Football (SEF) to educate players and coaches in safer gambling.