Detta är en betaversion med både manuellt verifierad data och AI-genererad data. Ser du något fel? Mejla oss gärna!

Kinnevik

Kinnevik är ett svenskt investeringsbolag som fokuserar på att stödja utmanande företag som använder teknik för att adressera väsentliga vardagsbehov. Företaget investerar i sektorer som mode och mat-e-handel, online marknadsplatser, finansiella tjänster, sjukvård och TMT (teknologi, media och telekommunikation). Kinnevik strävar efter att vara en långsiktig affärsbyggare och samarbetar med talangfulla entreprenörer för att skapa hållbara företag.

Bransch

Tillgångsförvaltning och förvaringsbanker

Omsättning (2023)

102 481 SEK

Antal anställda (2023)

26

Läs hållbarhetsrapport

Totala utsläpp 2023

(ton CO₂e)

8 477

Rapporterade utsläpp 2023 (ton CO₂e)

Egna utsläpp (scope 1)

Utsläpp från egna källor eller kontrollerade av organisationen.

4

Indirekta (scope 2)

Indirekta utsläpp från produktion av köpt el, ånga, värme och kyla som konsumeras av organisationen.

5

Värdekedjan (scope 3)

Indirekta utsläpp från organisationens värdekedja.

8 468

Kinnevik rapporterar 8 / 15 kategorier:

Företag bör rapportera i alla kategorier som är relevanta för verksamheten.

Uppströms (ton CO₂e)

1. Inköpta varor och tjänster

Utsläpp från produktion av varor och tjänster som köps av organisationen.

71

2. Kapitalvaror

Utsläpp från produktion av kapitalvaror som köps av organisationen.

-

3. Bränsle- och energirelaterade aktiviteter

Utsläpp från produktion av bränslen och energi som köps av organisationen, inklusive transport och distribution, som inte inkluderas i scope 2.

4

4. Uppströms transport och distribution

Utsläpp från transport och distribution av inköpta varor mellan leverantörer och/eller inom organisationen.

-

5. Avfall genererat i verksamheten

Utsläpp från behandling av avfall som genereras av organisationen.

0

6. Tjänsteresor

Utsläpp från resor i tjänsten med fordon som inte ägs av organisationen.

258

7. Pendlingsresor

Utsläpp från anställdas resor mellan hemmet och arbetsplatsen.

5

8. Uppströms leasade tillgångar

Utsläpp från verksamhet i leasade tillgångar som inte inkluderas i scope 1 och 2.

0

Nedströms (ton CO₂e)

9. Nedströms transport och distribution

Utsläpp från transport och distribution av sålda varor mellan organisationen och kund.

-

10. Bearbetning av sålda produkter

Utsläpp från vidareförädling av sålda insatsvaror.

-

11. Användning av sålda produkter

Utsläpp från användning av sålda produkter av kunden.

-

12. Slutbehandling av sålda produkter

Utsläpp från avfallshantering av sålda produkter vid slutet av livscykeln.

-

13. Nedströms leasade tillgångar

Utsläpp från verksamhet i nedströms leasade tillgångar som inte inkluderas i scope 1 och 2.

1

14. Franchiser

Utsläpp från franchisetagares verksamhet som inte inkluderas i scope 1 och 2.

-

15. Investeringar

Utsläpp från organisationens investeringar i andra företag, samt andra finansierade utsläpp.

8 128

Mål

 • Minska växthusgasutsläpp från Kinneviks verksamhet med 50% till 2030 och med 90% till 2050, med 2019 som basår.

  Fram till 2030

 • Minska växthusgasutsläppen från Kinneviks verksamhet med 90% till 2050, med 2019 som basår.

  Fram till 2050

 • Minska växthusgasutsläppens intensitet i Kinneviks portfölj med 50% till 2030, med 2020 som basår.

  Fram till 2030

Initiativ

 • Minska växthusgasutsläpp från Kinneviks verksamhet

  Minska växthusgasutsläpp från Kinneviks verksamhet med 50% till 2030 och med 90% till 2050, med 2019 som basår.

 • Minska växthusgasutsläpp i portföljen

  Minska växthusgasutsläppens intensitet i Kinneviks portfölj med 50% till 2030, med 2020 som basår.

 • Investera i kvinnligt grundade eller ledda företag

  10% av nytt kapital ska investeras i kvinnligt grundade eller ledda företag.