Detta är en betaversion med både manuellt verifierad data och AI-genererad data. Ser du något fel? Mejla oss gärna!

Lagercrantz Group

Lagercrantz är en teknikkoncern som erbjuder värdeskapande teknik, med produkter och lösningar inom elektronik, el, kommunikation och automation. Företaget växer både organiskt och genom förvärv och har en stark närvaro i Norden och andra utvalda marknader.

Bransch

Handelsföretag och distributörer

Omsättning (2022)

7 246 000 000 SEK

Läs hållbarhetsrapport

Totala utsläpp 2022

(ton CO₂e)

20 971

Rapporterade utsläpp 2022 (ton CO₂e)

Egna utsläpp (scope 1)

Utsläpp från egna källor eller kontrollerade av organisationen.

1 114

Indirekta (scope 2)

Indirekta utsläpp från produktion av köpt el, ånga, värme och kyla som konsumeras av organisationen.

4 045

Värdekedjan (scope 3)

Indirekta utsläpp från organisationens värdekedja.

15 812

Lagercrantz Group rapporterar 0 / 15 kategorier:

Företag bör rapportera i alla kategorier som är relevanta för verksamheten.

Uppströms (ton CO₂e)

1. Inköpta varor och tjänster

Utsläpp från produktion av varor och tjänster som köps av organisationen.

-

2. Kapitalvaror

Utsläpp från produktion av kapitalvaror som köps av organisationen.

-

3. Bränsle- och energirelaterade aktiviteter

Utsläpp från produktion av bränslen och energi som köps av organisationen, inklusive transport och distribution, som inte inkluderas i scope 2.

-

4. Uppströms transport och distribution

Utsläpp från transport och distribution av inköpta varor mellan leverantörer och/eller inom organisationen.

-

5. Avfall genererat i verksamheten

Utsläpp från behandling av avfall som genereras av organisationen.

-

6. Tjänsteresor

Utsläpp från resor i tjänsten med fordon som inte ägs av organisationen.

-

7. Pendlingsresor

Utsläpp från anställdas resor mellan hemmet och arbetsplatsen.

-

8. Uppströms leasade tillgångar

Utsläpp från verksamhet i leasade tillgångar som inte inkluderas i scope 1 och 2.

-

Nedströms (ton CO₂e)

9. Nedströms transport och distribution

Utsläpp från transport och distribution av sålda varor mellan organisationen och kund.

-

10. Bearbetning av sålda produkter

Utsläpp från vidareförädling av sålda insatsvaror.

-

11. Användning av sålda produkter

Utsläpp från användning av sålda produkter av kunden.

-

12. Slutbehandling av sålda produkter

Utsläpp från avfallshantering av sålda produkter vid slutet av livscykeln.

-

13. Nedströms leasade tillgångar

Utsläpp från verksamhet i nedströms leasade tillgångar som inte inkluderas i scope 1 och 2.

-

14. Franchiser

Utsläpp från franchisetagares verksamhet som inte inkluderas i scope 1 och 2.

-

15. Investeringar

Utsläpp från organisationens investeringar i andra företag, samt andra finansierade utsläpp.

-

Mål

 • Minska koncernens koldioxidintensitet (ton CO2e/MSEK) med 50% för jämförbara enheter och jämfört med basåret 2020/2021, i linje med Parisavtalet.

  Fram till 2030

 • Öka andelen förnybar energi.

 • Fördubbla ökningen av energieffektivitet.

Initiativ

 • Minskad klimat- och miljöpåverkan

  50% reducerad koldioxidintensitet (CO2e/MSEK) för jämförbara bolag och jämfört med basåret 2020/21.

 • Motiverade medarbetare och trygga arbetsplatser

  Inga arbetsplatsolyckor och 35% kvinnor i ledande positioner.

 • Värdekedja med hög affärsetik

  100% efterlevnad av Lagercrantz medarbetare av uppförandekod och 50% av inköpsvolymen utvärderad utifrån uppförandekoden för leverantörer.