Detta är en betaversion med både manuellt verifierad data och AI-genererad data. Ser du något fel? Mejla oss gärna!

Lantmännen

Lantmännen är ett lantbrukskooperativ och en av Nordens största koncerner inom lantbruk, maskin, bioenergi och livsmedel. Företaget ägs av 19 000 svenska lantbrukare och har verksamhet i hela värdekedjan från jord till bord. Lantmännen arbetar för att skapa lönsamhet för sina medlemmar och bidra till en hållbar utveckling inom jordbruk och livsmedelsproduktion.

Bransch

Förpackade livsmedel och kött

Läs hållbarhetsrapport

Totala utsläpp 2023

(ton CO₂e)

245 600

Rapporterade utsläpp 2023 (ton CO₂e)

Egna utsläpp (scope 1)

Utsläpp från egna källor eller kontrollerade av organisationen.

59 600

Indirekta (scope 2)

Indirekta utsläpp från produktion av köpt el, ånga, värme och kyla som konsumeras av organisationen.

19 500

Värdekedjan (scope 3)

Indirekta utsläpp från organisationens värdekedja.

166 500

Lantmännen rapporterar 4 / 15 kategorier:

Företag bör rapportera i alla kategorier som är relevanta för verksamheten.

Uppströms (ton CO₂e)

1. Inköpta varor och tjänster

Utsläpp från produktion av varor och tjänster som köps av organisationen.

-

2. Kapitalvaror

Utsläpp från produktion av kapitalvaror som köps av organisationen.

-

3. Bränsle- och energirelaterade aktiviteter

Utsläpp från produktion av bränslen och energi som köps av organisationen, inklusive transport och distribution, som inte inkluderas i scope 2.

27 600

4. Uppströms transport och distribution

Utsläpp från transport och distribution av inköpta varor mellan leverantörer och/eller inom organisationen.

134 000

5. Avfall genererat i verksamheten

Utsläpp från behandling av avfall som genereras av organisationen.

4 900

6. Tjänsteresor

Utsläpp från resor i tjänsten med fordon som inte ägs av organisationen.

245 000

7. Pendlingsresor

Utsläpp från anställdas resor mellan hemmet och arbetsplatsen.

-

8. Uppströms leasade tillgångar

Utsläpp från verksamhet i leasade tillgångar som inte inkluderas i scope 1 och 2.

-

Nedströms (ton CO₂e)

9. Nedströms transport och distribution

Utsläpp från transport och distribution av sålda varor mellan organisationen och kund.

-

10. Bearbetning av sålda produkter

Utsläpp från vidareförädling av sålda insatsvaror.

-

11. Användning av sålda produkter

Utsläpp från användning av sålda produkter av kunden.

-

12. Slutbehandling av sålda produkter

Utsläpp från avfallshantering av sålda produkter vid slutet av livscykeln.

-

13. Nedströms leasade tillgångar

Utsläpp från verksamhet i nedströms leasade tillgångar som inte inkluderas i scope 1 och 2.

-

14. Franchiser

Utsläpp från franchisetagares verksamhet som inte inkluderas i scope 1 och 2.

-

15. Investeringar

Utsläpp från organisationens investeringar i andra företag, samt andra finansierade utsläpp.

-

Mål

 • Minska klimatpåverkan med 50% till 2030 jämfört med basåret 2019

  Fram till 2030

 • Fossilfri egen produktion i Sverige och Norge till 2025

  Fram till 2025

 • Fossilfria godstransporter i Sverige till 2030

  Fram till 2030

Initiativ

 • Framtidens Jordbruk

  Vi driver forskning och affärsutveckling inom Framtidens Jordbruk för att nå ett klimatneutralt och hållbart jordbruk som producerar mer råvara för livsmedel och energi.

 • Minskning av utsläpp i egen produktion

  Mellan 2019 och 2023 har de relativa utsläppen i egen produktion minskat med cirka 45 procent.

 • Minskning av utsläpp från köpta godstransporter

  Klimatmålet för köpta godstransporter är 50 procents minskning av utsläpp i relation till omsättning till 2030 jämfört med basår 2019.