Detta är en betaversion med både manuellt verifierad data och AI-genererad data. Ser du något fel? Mejla oss gärna!

Latour

Latour är ett svenskt investmentbolag som investerar i både noterade och onoterade bolag. Bolaget har en diversifierad portfölj med investeringar inom olika branscher, inklusive industri, fastigheter och teknik. Latour är känt för sin långsiktiga investeringsstrategi och sitt fokus på hållbarhet och innovation.

Bransch

Investmentbolag

Läs hållbarhetsrapport

Totala utsläpp 2023

(ton CO₂e)

77 506

Rapporterade utsläpp 2023 (ton CO₂e)

Egna utsläpp (scope 1)

Utsläpp från egna källor eller kontrollerade av organisationen.

11 575

Indirekta (scope 2)

Indirekta utsläpp från produktion av köpt el, ånga, värme och kyla som konsumeras av organisationen.

7 454

Värdekedjan (scope 3)

Indirekta utsläpp från organisationens värdekedja.

58 477

Latour rapporterar 4 / 15 kategorier:

Företag bör rapportera i alla kategorier som är relevanta för verksamheten.

Uppströms (ton CO₂e)

1. Inköpta varor och tjänster

Utsläpp från produktion av varor och tjänster som köps av organisationen.

431

2. Kapitalvaror

Utsläpp från produktion av kapitalvaror som köps av organisationen.

-

3. Bränsle- och energirelaterade aktiviteter

Utsläpp från produktion av bränslen och energi som köps av organisationen, inklusive transport och distribution, som inte inkluderas i scope 2.

-

4. Uppströms transport och distribution

Utsläpp från transport och distribution av inköpta varor mellan leverantörer och/eller inom organisationen.

-

5. Avfall genererat i verksamheten

Utsläpp från behandling av avfall som genereras av organisationen.

-

6. Tjänsteresor

Utsläpp från resor i tjänsten med fordon som inte ägs av organisationen.

96

7. Pendlingsresor

Utsläpp från anställdas resor mellan hemmet och arbetsplatsen.

8

8. Uppströms leasade tillgångar

Utsläpp från verksamhet i leasade tillgångar som inte inkluderas i scope 1 och 2.

-

Nedströms (ton CO₂e)

9. Nedströms transport och distribution

Utsläpp från transport och distribution av sålda varor mellan organisationen och kund.

-

10. Bearbetning av sålda produkter

Utsläpp från vidareförädling av sålda insatsvaror.

-

11. Användning av sålda produkter

Utsläpp från användning av sålda produkter av kunden.

-

12. Slutbehandling av sålda produkter

Utsläpp från avfallshantering av sålda produkter vid slutet av livscykeln.

-

13. Nedströms leasade tillgångar

Utsläpp från verksamhet i nedströms leasade tillgångar som inte inkluderas i scope 1 och 2.

-

14. Franchiser

Utsläpp från franchisetagares verksamhet som inte inkluderas i scope 1 och 2.

-

15. Investeringar

Utsläpp från organisationens investeringar i andra företag, samt andra finansierade utsläpp.

59 604

Mål

 • Minska utsläppen av CO2 med 40% för scope 1 & 2 och 20% för scope 3

  Fram till 2030

 • Minst 5% årlig minskning av energiförbrukning i relation till omsättning

 • 100% förnybar inköpt el

  Fram till 2030

Initiativ

 • Minska energianvändningen

  Industrirörelsen har minskat den relativa energiförbrukningen med 10 % jämfört med föregående år genom olika insatser för att driva mer energisnåla verksamheter.

 • Öka andelen förnybar energi

  Flera installationer av solpaneler och ingångna avtal om elcertifikat har bidragit till att industrirörelsens elmix ligger på 80 % förnybar inköpt el 2023.

 • Anslutning till SBTi

  Fem av sex affärsområden har anslutit sig till Science Based Targets initiative (SBTi) och arbetar nu för att etablera vetenskapligt grundade klimatmål.