Detta är en betaversion med både manuellt verifierad data och AI-genererad data. Ser du något fel? Mejla oss gärna!

Lifco

Lifco är en industrikoncern som förvärvar och utvecklar marknadsledande nischföretag inom tre affärsområden: Dental, Demolition & Tools och Systems Solutions. Företaget fokuserar på långsiktig tillväxt och lönsamhet genom att erbjuda sina dotterbolag stöd och resurser för att utvecklas och växa. Lifco har en decentraliserad affärsmodell där varje dotterbolag har stor självständighet att driva sin verksamhet.

Bransch

Industriella maskiner och tillbehör

Omsättning (2023)

24 454 000 000 SEK

Antal anställda (2023)

6 899

Läs hållbarhetsrapport

Totala utsläpp 2023

(ton CO₂e)

29 284

Rapporterade utsläpp 2023 (ton CO₂e)

Egna utsläpp (scope 1)

Utsläpp från egna källor eller kontrollerade av organisationen.

8 609

Indirekta (scope 2)

Indirekta utsläpp från produktion av köpt el, ånga, värme och kyla som konsumeras av organisationen.

7 424

Värdekedjan (scope 3)

Indirekta utsläpp från organisationens värdekedja.

13 251

Lifco rapporterar 3 / 15 kategorier:

Företag bör rapportera i alla kategorier som är relevanta för verksamheten.

Uppströms (ton CO₂e)

1. Inköpta varor och tjänster

Utsläpp från produktion av varor och tjänster som köps av organisationen.

-

2. Kapitalvaror

Utsläpp från produktion av kapitalvaror som köps av organisationen.

-

3. Bränsle- och energirelaterade aktiviteter

Utsläpp från produktion av bränslen och energi som köps av organisationen, inklusive transport och distribution, som inte inkluderas i scope 2.

3 723

4. Uppströms transport och distribution

Utsläpp från transport och distribution av inköpta varor mellan leverantörer och/eller inom organisationen.

-

5. Avfall genererat i verksamheten

Utsläpp från behandling av avfall som genereras av organisationen.

-

6. Tjänsteresor

Utsläpp från resor i tjänsten med fordon som inte ägs av organisationen.

2 775

7. Pendlingsresor

Utsläpp från anställdas resor mellan hemmet och arbetsplatsen.

6 753

8. Uppströms leasade tillgångar

Utsläpp från verksamhet i leasade tillgångar som inte inkluderas i scope 1 och 2.

-

Nedströms (ton CO₂e)

9. Nedströms transport och distribution

Utsläpp från transport och distribution av sålda varor mellan organisationen och kund.

-

10. Bearbetning av sålda produkter

Utsläpp från vidareförädling av sålda insatsvaror.

-

11. Användning av sålda produkter

Utsläpp från användning av sålda produkter av kunden.

-

12. Slutbehandling av sålda produkter

Utsläpp från avfallshantering av sålda produkter vid slutet av livscykeln.

-

13. Nedströms leasade tillgångar

Utsläpp från verksamhet i nedströms leasade tillgångar som inte inkluderas i scope 1 och 2.

-

14. Franchiser

Utsläpp från franchisetagares verksamhet som inte inkluderas i scope 1 och 2.

-

15. Investeringar

Utsläpp från organisationens investeringar i andra företag, samt andra finansierade utsläpp.

-

Biogena utsläpp
(ton CO₂e)

Biogena utsläpp är koldioxidutsläpp som uppstår från icke-fossila (sk. förnybara) källor, som tex förbränning av biobränslen eller biprodukter vid pappersmassatillverkning. Enligt GHG-protokollet redovisas dessa utsläpp separat från scope 1-3, eftersom de är aktiv del av kolets kretslopp.

7 565

Mål

 • Minska Scope 1 och 2 utsläpp per SEK av vinst varje år

 • Minska energiförbrukningen per SEK av vinst varje år

 • Öka andelen förnybar energi varje år

Initiativ

 • Minska energiförbrukningen

  Lifco har som mål att minska energiförbrukningen i relation till SEK av vinst varje år.

 • Minska utsläpp av växthusgaser

  Lifco strävar efter att minska Scope 1 och 2 utsläpp av växthusgaser i relation till SEK av vinst varje år.

 • Öka andelen förnybar energi

  Lifco arbetar för att öka andelen förnybar energi varje år.