Detta är en betaversion med både manuellt verifierad data och AI-genererad data. Ser du något fel? Mejla oss gärna!

Lindab International

Lindab är ett företag som specialiserar sig på lösningar för bygg- och ventilationsindustrin. Företaget erbjuder produkter och systemlösningar som förbättrar energieffektiviteten och inomhusklimatet i byggnader. Lindab är känt för sina innovativa och hållbara lösningar som bidrar till att minska miljöpåverkan.

Bransch

Industriella maskiner och tillbehör

Omsättning (2023)

13 114 000 000 SEK

Antal anställda (2023)

4 960

Läs hållbarhetsrapport

Totala utsläpp 2023

(ton CO₂e)

1 159 111

Rapporterade utsläpp 2023 (ton CO₂e)

Egna utsläpp (scope 1)

Utsläpp från egna källor eller kontrollerade av organisationen.

11 966

Indirekta (scope 2)

Indirekta utsläpp från produktion av köpt el, ånga, värme och kyla som konsumeras av organisationen.

9 952

Värdekedjan (scope 3)

Indirekta utsläpp från organisationens värdekedja.

1 137 193

Lindab International rapporterar 11 / 15 kategorier:

Företag bör rapportera i alla kategorier som är relevanta för verksamheten.

Uppströms (ton CO₂e)

1. Inköpta varor och tjänster

Utsläpp från produktion av varor och tjänster som köps av organisationen.

649 799

2. Kapitalvaror

Utsläpp från produktion av kapitalvaror som köps av organisationen.

1 577

3. Bränsle- och energirelaterade aktiviteter

Utsläpp från produktion av bränslen och energi som köps av organisationen, inklusive transport och distribution, som inte inkluderas i scope 2.

18 255

4. Uppströms transport och distribution

Utsläpp från transport och distribution av inköpta varor mellan leverantörer och/eller inom organisationen.

16 444

5. Avfall genererat i verksamheten

Utsläpp från behandling av avfall som genereras av organisationen.

2 138

6. Tjänsteresor

Utsläpp från resor i tjänsten med fordon som inte ägs av organisationen.

1 221

7. Pendlingsresor

Utsläpp från anställdas resor mellan hemmet och arbetsplatsen.

4 232

8. Uppströms leasade tillgångar

Utsläpp från verksamhet i leasade tillgångar som inte inkluderas i scope 1 och 2.

-

Nedströms (ton CO₂e)

9. Nedströms transport och distribution

Utsläpp från transport och distribution av sålda varor mellan organisationen och kund.

2 474

10. Bearbetning av sålda produkter

Utsläpp från vidareförädling av sålda insatsvaror.

25 577

11. Användning av sålda produkter

Utsläpp från användning av sålda produkter av kunden.

404 221

12. Slutbehandling av sålda produkter

Utsläpp från avfallshantering av sålda produkter vid slutet av livscykeln.

11 255

13. Nedströms leasade tillgångar

Utsläpp från verksamhet i nedströms leasade tillgångar som inte inkluderas i scope 1 och 2.

-

14. Franchiser

Utsläpp från franchisetagares verksamhet som inte inkluderas i scope 1 och 2.

-

15. Investeringar

Utsläpp från organisationens investeringar i andra företag, samt andra finansierade utsläpp.

-

Biogena utsläpp (ton CO₂e)

Biogena utsläpp är koldioxidutsläpp som uppstår från icke-fossila (sk. förnybara) källor, som tex förbränning av biobränslen eller biprodukter vid pappersmassatillverkning. Enligt GHG-protokollet redovisas dessa utsläpp separat från scope 1-3, eftersom de är aktiv del av kolets kretslopp.

1 119

Mål

 • Minska CO2e-utsläppen inom scope 1 och 2 med 50 procent till 2030 jämfört med 2019, beräknat i relation till omsättning.

  Fram till 2030

 • Definiera mål för utsläppsreduktion för scope 3 i enlighet med Science Based Targets 2024.

  Fram till 2024

 • Använda 100 procent förnybara drivmedel eller elfordon 2040.

  Fram till 2040

Initiativ

 • Minska CO2e-utsläppen inom scope 1 och 2

  Minska CO2e-utsläppen inom scope 1 och 2 med 50 procent till 2030 jämfört med 2019, beräknat i relation till omsättning.

 • Använda 100 procent förnybara drivmedel eller elfordon

  Använda 100 procent förnybara drivmedel eller elfordon 2040.

 • Hållbarhetscertifiera leverantörer

  Hållbarhetscertifiera 100 procent av leverantörerna senast 2023.