Detta är en betaversion med både manuellt verifierad data och AI-genererad data. Ser du något fel? Mejla oss gärna!

Loomis

Loomis är ett globalt företag som erbjuder tjänster inom kontanthantering och värdetransporter. Företaget har en stark närvaro i både USA och Europa samt Latinamerika. Loomis arbetar med att säkerställa säker och effektiv hantering av kontanter och värdeföremål för sina kunder, vilket inkluderar banker, detaljhandlare och andra företag. Företaget är också engagerat i hållbarhetsinitiativ och arbetar aktivt för att minska sin miljöpåverkan.

Bransch

Säkerhets- och larmsystem

Omsättning (2023)

28 707 SEK

Antal anställda (2023)

100

Läs hållbarhetsrapport

Totala utsläpp 2023

(ton CO₂e)

155 225

Rapporterade utsläpp 2023 (ton CO₂e)

Egna utsläpp (scope 1)

Utsläpp från egna källor eller kontrollerade av organisationen.

134 075

Indirekta (scope 2)

Indirekta utsläpp från produktion av köpt el, ånga, värme och kyla som konsumeras av organisationen.

21 150

Loomis rapporterar 0 / 15 kategorier:

Företag bör rapportera i alla kategorier som är relevanta för verksamheten.

Uppströms (ton CO₂e)

1. Inköpta varor och tjänster

Utsläpp från produktion av varor och tjänster som köps av organisationen.

-

2. Kapitalvaror

Utsläpp från produktion av kapitalvaror som köps av organisationen.

-

3. Bränsle- och energirelaterade aktiviteter

Utsläpp från produktion av bränslen och energi som köps av organisationen, inklusive transport och distribution, som inte inkluderas i scope 2.

-

4. Uppströms transport och distribution

Utsläpp från transport och distribution av inköpta varor mellan leverantörer och/eller inom organisationen.

-

5. Avfall genererat i verksamheten

Utsläpp från behandling av avfall som genereras av organisationen.

-

6. Tjänsteresor

Utsläpp från resor i tjänsten med fordon som inte ägs av organisationen.

-

7. Pendlingsresor

Utsläpp från anställdas resor mellan hemmet och arbetsplatsen.

-

8. Uppströms leasade tillgångar

Utsläpp från verksamhet i leasade tillgångar som inte inkluderas i scope 1 och 2.

-

Nedströms (ton CO₂e)

9. Nedströms transport och distribution

Utsläpp från transport och distribution av sålda varor mellan organisationen och kund.

-

10. Bearbetning av sålda produkter

Utsläpp från vidareförädling av sålda insatsvaror.

-

11. Användning av sålda produkter

Utsläpp från användning av sålda produkter av kunden.

-

12. Slutbehandling av sålda produkter

Utsläpp från avfallshantering av sålda produkter vid slutet av livscykeln.

-

13. Nedströms leasade tillgångar

Utsläpp från verksamhet i nedströms leasade tillgångar som inte inkluderas i scope 1 och 2.

-

14. Franchiser

Utsläpp från franchisetagares verksamhet som inte inkluderas i scope 1 och 2.

-

15. Investeringar

Utsläpp från organisationens investeringar i andra företag, samt andra finansierade utsläpp.

-

Mål

 • Minska utsläppen av CO2e (Scope 1 och 2 kombinerat) med 15% jämfört med 2019

  Fram till 2024

 • Minska utsläppen från energianvändning (Scope 2, marknadsbaserad metod) med 33% jämfört med 2019

  Fram till 2023

 • Öka andelen förnybar energi till 100%

Initiativ

 • Minska utsläpp genom förnybar energi

  Öka andelen förnybar energi i verksamheten, både platsbaserat och marknadsbaserat.

 • Installerad effekt av solpaneler

  Öka installerad effekt av solpaneler för att minska beroendet av fossila bränslen.

 • Förbättrad mätmetodik

  Utvärdera och förbättra mätmetodiken för att öka noggrannheten i rapporteringen av utsläpp.