Detta är en betaversion med både manuellt verifierad data och AI-genererad data. Ser du något fel? Mejla oss gärna!

L E Lundbergföretagen AB

L E Lundbergföretagen AB är ett svenskt koncernföretag med verksamheter inom fastighetsförvaltning, skogsbruk, energi och investeringar. Företaget är engagerat i ägande och förvärv av byggnader, elproduktion från vindkraft, vattenkraft och bioenergi samt skörd av egen skog.

Bransch

Kontors-REITs

Läs hållbarhetsrapport

Totala utsläpp 2023

(ton CO₂e)

702 714

Rapporterade utsläpp 2023 (ton CO₂e)

Egna utsläpp (scope 1)

Utsläpp från egna källor eller kontrollerade av organisationen.

54 361

Indirekta (scope 2)

Indirekta utsläpp från produktion av köpt el, ånga, värme och kyla som konsumeras av organisationen.

18 761

Värdekedjan (scope 3)

Indirekta utsläpp från organisationens värdekedja.

629 592

L E Lundbergföretagen AB rapporterar 0 / 15 kategorier:

Företag bör rapportera i alla kategorier som är relevanta för verksamheten.

Uppströms (ton CO₂e)

1. Inköpta varor och tjänster

Utsläpp från produktion av varor och tjänster som köps av organisationen.

-

2. Kapitalvaror

Utsläpp från produktion av kapitalvaror som köps av organisationen.

-

3. Bränsle- och energirelaterade aktiviteter

Utsläpp från produktion av bränslen och energi som köps av organisationen, inklusive transport och distribution, som inte inkluderas i scope 2.

-

4. Uppströms transport och distribution

Utsläpp från transport och distribution av inköpta varor mellan leverantörer och/eller inom organisationen.

-

5. Avfall genererat i verksamheten

Utsläpp från behandling av avfall som genereras av organisationen.

-

6. Tjänsteresor

Utsläpp från resor i tjänsten med fordon som inte ägs av organisationen.

-

7. Pendlingsresor

Utsläpp från anställdas resor mellan hemmet och arbetsplatsen.

-

8. Uppströms leasade tillgångar

Utsläpp från verksamhet i leasade tillgångar som inte inkluderas i scope 1 och 2.

-

Nedströms (ton CO₂e)

9. Nedströms transport och distribution

Utsläpp från transport och distribution av sålda varor mellan organisationen och kund.

-

10. Bearbetning av sålda produkter

Utsläpp från vidareförädling av sålda insatsvaror.

-

11. Användning av sålda produkter

Utsläpp från användning av sålda produkter av kunden.

-

12. Slutbehandling av sålda produkter

Utsläpp från avfallshantering av sålda produkter vid slutet av livscykeln.

-

13. Nedströms leasade tillgångar

Utsläpp från verksamhet i nedströms leasade tillgångar som inte inkluderas i scope 1 och 2.

-

14. Franchiser

Utsläpp från franchisetagares verksamhet som inte inkluderas i scope 1 och 2.

-

15. Investeringar

Utsläpp från organisationens investeringar i andra företag, samt andra finansierade utsläpp.

-

Mål

 • Minska utsläppen kopplat till byggnationer

 • Minskad energiförbrukning

 • Påverka positivt avseende kundernas hållbarhetsarbete

 • Öka andelen förnybar eller återvunnen energi i fastigheterna

 • Öka mängden återbrukat material i ombyggnationer

Initiativ

 • Reducing Emissions from Construction

  Challenging traditional construction methods and materials to reduce emissions linked to construction. Prioritize preservation and reuse of materials.

 • Integrating Climate Calculations in Economic Calculations

  Integration of climate calculations into economic calculations for tenant adaptations and housing renovations to obtain project-specific climate calculations.

 • Strict Environmental Rules for Suppliers

  Setting clear and tough environmental rules for contractors, subcontractors, material suppliers, and consultants.

 • Increasing Renewable Energy Use

  Increase the share of renewable or recycled energy used in properties, with all electricity purchased being hydroelectric.

 • Long-term Investments in Energy Efficiency

  Continually seek improvements in building technology and install modern technology to improve property quality and reduce energy consumption.

 • Installing Solar Panels

  Continued investment in solar panels on property roofs, which combines climate benefits and good returns.

 • Circular Economy Initiatives

  Striving to reuse materials as much as possible during refurbishments, developing a reuse hub, and implementing a digital tool to support reuse management.

 • Standardizing Office and Housing Refurbishments

  Creating standardized office and housing renovation standards, promoting materials with good management quality and lower climate impact.

 • Improving Data Quality and Climate Calculations

  Improving data quality and reducing uncertainties in climate calculations, with integrated climate calculations in financial models for tenant adaptations and housing renovations.

 • Stakeholder Engagement

  Dialogues with stakeholders to ensure that focus areas align with the most relevant issues for key stakeholders.