Detta är en betaversion med både manuellt verifierad data och AI-genererad data. Ser du något fel? Mejla oss gärna!

Lundbergs Fastigheter

Lundbergs Fastigheter är ett svenskt fastighetsbolag som äger, förvaltar och utvecklar fastigheter i Sverige. Företaget fokuserar på både kommersiella fastigheter och bostäder, med en stark betoning på hållbarhet och långsiktig värdeutveckling. Lundbergs Fastigheter strävar efter att skapa attraktiva och trygga miljöer för sina hyresgäster och arbetar aktivt med att minska sin klimatpåverkan genom energieffektivisering och användning av förnybara energikällor.

Bransch

Fastighetsoperativa företag

Omsättning (2023)

1 700 000 000 SEK

Antal anställda (2023)

220

Läs hållbarhetsrapport

Totala utsläpp 2023

(ton CO₂e)

21 931

Rapporterade utsläpp 2023 (ton CO₂e)

Egna utsläpp (scope 1)

Utsläpp från egna källor eller kontrollerade av organisationen.

30

Indirekta (scope 2)

Indirekta utsläpp från produktion av köpt el, ånga, värme och kyla som konsumeras av organisationen.

6 114

Värdekedjan (scope 3)

Indirekta utsläpp från organisationens värdekedja.

15 787

Lundbergs Fastigheter rapporterar 0 / 15 kategorier:

Företag bör rapportera i alla kategorier som är relevanta för verksamheten.

Uppströms (ton CO₂e)

1. Inköpta varor och tjänster

Utsläpp från produktion av varor och tjänster som köps av organisationen.

-

2. Kapitalvaror

Utsläpp från produktion av kapitalvaror som köps av organisationen.

-

3. Bränsle- och energirelaterade aktiviteter

Utsläpp från produktion av bränslen och energi som köps av organisationen, inklusive transport och distribution, som inte inkluderas i scope 2.

-

4. Uppströms transport och distribution

Utsläpp från transport och distribution av inköpta varor mellan leverantörer och/eller inom organisationen.

-

5. Avfall genererat i verksamheten

Utsläpp från behandling av avfall som genereras av organisationen.

-

6. Tjänsteresor

Utsläpp från resor i tjänsten med fordon som inte ägs av organisationen.

-

7. Pendlingsresor

Utsläpp från anställdas resor mellan hemmet och arbetsplatsen.

-

8. Uppströms leasade tillgångar

Utsläpp från verksamhet i leasade tillgångar som inte inkluderas i scope 1 och 2.

-

Nedströms (ton CO₂e)

9. Nedströms transport och distribution

Utsläpp från transport och distribution av sålda varor mellan organisationen och kund.

-

10. Bearbetning av sålda produkter

Utsläpp från vidareförädling av sålda insatsvaror.

-

11. Användning av sålda produkter

Utsläpp från användning av sålda produkter av kunden.

-

12. Slutbehandling av sålda produkter

Utsläpp från avfallshantering av sålda produkter vid slutet av livscykeln.

-

13. Nedströms leasade tillgångar

Utsläpp från verksamhet i nedströms leasade tillgångar som inte inkluderas i scope 1 och 2.

-

14. Franchiser

Utsläpp från franchisetagares verksamhet som inte inkluderas i scope 1 och 2.

-

15. Investeringar

Utsläpp från organisationens investeringar i andra företag, samt andra finansierade utsläpp.

-

Mål

 • Klimatneutral verksamhet i hela värdekedjan

  Fram till 2030

 • Öka andelen förnybar eller återvunnen energi

 • Minska utsläppen från kommersiella hyresgästanpassningar och konceptrenoveringar

  Fram till 2023

Initiativ

 • Klimatneutral verksamhet till 2030

  Företaget har en ambitiös målsättning om att nå en klimatneutral verksamhet i hela värdekedjan till 2030.

 • Effektivare energianvändning

  Långsiktiga satsningar inom energieffektivisering och ökad andel fossilfri eller återvunnen energi.

 • Återbruk och cirkulär ekonomi

  Ett ökat, mer systematiserat återbruk för att nå målsättningen om en klimatneutral verksamhet till 2030.