Detta är en betaversion med både manuellt verifierad data och AI-genererad data. Ser du något fel? Mejla oss gärna!

Medicover

Medicover är ett företag baserat i Sverige som erbjuder diagnostik och vårdtjänster med fokus på marknader främst i Central- och Östeuropa samt Indien.

Bransch

Hälsovårdstjänster och -leverantörer

Omsättning (2023)

1 746 400 000 EUR

Läs hållbarhetsrapport

Totala utsläpp 2023

(ton CO₂e)

434 825

Rapporterade utsläpp 2023 (ton CO₂e)

Egna utsläpp (scope 1)

Utsläpp från egna källor eller kontrollerade av organisationen.

5 762

Indirekta (scope 2)

Indirekta utsläpp från produktion av köpt el, ånga, värme och kyla som konsumeras av organisationen.

69 027

Värdekedjan (scope 3)

Indirekta utsläpp från organisationens värdekedja.

360 036

Medicover rapporterar 3 / 15 kategorier:

Företag bör rapportera i alla kategorier som är relevanta för verksamheten.

Uppströms (ton CO₂e)

1. Inköpta varor och tjänster

Utsläpp från produktion av varor och tjänster som köps av organisationen.

294 185

2. Kapitalvaror

Utsläpp från produktion av kapitalvaror som köps av organisationen.

9 944

3. Bränsle- och energirelaterade aktiviteter

Utsläpp från produktion av bränslen och energi som köps av organisationen, inklusive transport och distribution, som inte inkluderas i scope 2.

-

4. Uppströms transport och distribution

Utsläpp från transport och distribution av inköpta varor mellan leverantörer och/eller inom organisationen.

22 360

5. Avfall genererat i verksamheten

Utsläpp från behandling av avfall som genereras av organisationen.

-

6. Tjänsteresor

Utsläpp från resor i tjänsten med fordon som inte ägs av organisationen.

-

7. Pendlingsresor

Utsläpp från anställdas resor mellan hemmet och arbetsplatsen.

-

8. Uppströms leasade tillgångar

Utsläpp från verksamhet i leasade tillgångar som inte inkluderas i scope 1 och 2.

-

Nedströms (ton CO₂e)

9. Nedströms transport och distribution

Utsläpp från transport och distribution av sålda varor mellan organisationen och kund.

-

10. Bearbetning av sålda produkter

Utsläpp från vidareförädling av sålda insatsvaror.

-

11. Användning av sålda produkter

Utsläpp från användning av sålda produkter av kunden.

-

12. Slutbehandling av sålda produkter

Utsläpp från avfallshantering av sålda produkter vid slutet av livscykeln.

-

13. Nedströms leasade tillgångar

Utsläpp från verksamhet i nedströms leasade tillgångar som inte inkluderas i scope 1 och 2.

-

14. Franchiser

Utsläpp från franchisetagares verksamhet som inte inkluderas i scope 1 och 2.

-

15. Investeringar

Utsläpp från organisationens investeringar i andra företag, samt andra finansierade utsläpp.

-

Mål

 • Minska utsläppen med 50% i scope 1 och 2 per EURm intäkt jämfört med 2020

  Fram till 2030

 • Nå nettonollutsläpp i alla scopes

  Fram till 2050

 • Öka andelen förnybar energi till 50%

  Fram till 2030

 • Minska energiförbrukningen i faciliteter

  Fram till 2025

Initiativ

 • Shift to Renewable Energy

  Shift to and increase the use of green and renewable energy in operations.

 • Reduce Scope 1 & 2 Emissions

  Target to reduce CO2e emissions in Scope 1 & 2 by 50% per EURm revenue from a 2020 baseline by 2030.