Detta är en betaversion med både manuellt verifierad data och AI-genererad data. Ser du något fel? Mejla oss gärna!

Millicom Int. Cellular

Millicom är ett telekommunikations- och medieföretag som verkar i Latinamerika och Afrika. Företaget erbjuder en rad tjänster inklusive mobiltelefoni, bredband och kabel-TV. Millicom är engagerat i att bygga digitala motorvägar som kopplar samman människor, förbättrar liv och utvecklar samhällen. Företaget har en stark ESG-strategi som fokuserar på att minska miljöpåverkan, stärka samhällen och styra verksamheten med integritet.

Bransch

Trådlösa telekommunikationstjänster

Omsättning (2023)

4 900 000 000 USD

Antal anställda (2023)

23 000

Läs hållbarhetsrapport

Totala utsläpp 2023

(ton CO₂e)

1 563 288

Rapporterade utsläpp 2023 (ton CO₂e)

Egna utsläpp (scope 1)

Utsläpp från egna källor eller kontrollerade av organisationen.

30 524

Indirekta (scope 2)

Indirekta utsläpp från produktion av köpt el, ånga, värme och kyla som konsumeras av organisationen.

146 673

Värdekedjan (scope 3)

Indirekta utsläpp från organisationens värdekedja.

1 386 091

Millicom Int. Cellular rapporterar 0 / 15 kategorier:

Företag bör rapportera i alla kategorier som är relevanta för verksamheten.

Uppströms (ton CO₂e)

1. Inköpta varor och tjänster

Utsläpp från produktion av varor och tjänster som köps av organisationen.

-

2. Kapitalvaror

Utsläpp från produktion av kapitalvaror som köps av organisationen.

-

3. Bränsle- och energirelaterade aktiviteter

Utsläpp från produktion av bränslen och energi som köps av organisationen, inklusive transport och distribution, som inte inkluderas i scope 2.

-

4. Uppströms transport och distribution

Utsläpp från transport och distribution av inköpta varor mellan leverantörer och/eller inom organisationen.

-

5. Avfall genererat i verksamheten

Utsläpp från behandling av avfall som genereras av organisationen.

-

6. Tjänsteresor

Utsläpp från resor i tjänsten med fordon som inte ägs av organisationen.

-

7. Pendlingsresor

Utsläpp från anställdas resor mellan hemmet och arbetsplatsen.

-

8. Uppströms leasade tillgångar

Utsläpp från verksamhet i leasade tillgångar som inte inkluderas i scope 1 och 2.

-

Nedströms (ton CO₂e)

9. Nedströms transport och distribution

Utsläpp från transport och distribution av sålda varor mellan organisationen och kund.

-

10. Bearbetning av sålda produkter

Utsläpp från vidareförädling av sålda insatsvaror.

-

11. Användning av sålda produkter

Utsläpp från användning av sålda produkter av kunden.

-

12. Slutbehandling av sålda produkter

Utsläpp från avfallshantering av sålda produkter vid slutet av livscykeln.

-

13. Nedströms leasade tillgångar

Utsläpp från verksamhet i nedströms leasade tillgångar som inte inkluderas i scope 1 och 2.

-

14. Franchiser

Utsläpp från franchisetagares verksamhet som inte inkluderas i scope 1 och 2.

-

15. Investeringar

Utsläpp från organisationens investeringar i andra företag, samt andra finansierade utsläpp.

-

Mål

 • Minska absoluta Scope 1 och 2 GHG-utsläpp med 50% från 2020 års nivå

  Fram till 2030

 • Minska absoluta Scope 3 GHG-utsläpp med 20% från 2020 års nivå

  Fram till 2035

 • Uppnå nettonollutsläpp

  Fram till 2050

Initiativ

 • Förbättra hållbarhetsbedömningar för leverantörer

  Säkerställa att 100% av globala strategiska leverantörer erhåller hållbarhetsbedömningar med poäng på 45 eller högre.

 • Minska Scope 1 och 2 GHG-utsläpp

  Minska absoluta Scope 1 och 2 marknadsbaserade GHG-utsläpp med 50% till 2030 från ett basår 2020.

 • Utbilda inköpsteam i ansvarsfull leverantörshantering

  Träna 100% av inköpsteamet i ansvarsfull leverantörshantering relaterade till våra kärnrisker.