Detta är en betaversion med både manuellt verifierad data och AI-genererad data. Ser du något fel? Mejla oss gärna!

Mips

Mips är ett företag som specialiserar sig på utveckling och tillverkning av hjälmsäkerhetssystem. Företaget är känt för sin patenterade teknologi som minskar rotationsrörelser vid sneda islag, vilket minskar risken för hjärnskador. Mips har en stark forsknings- och utvecklingsavdelning och investerar kontinuerligt i nya innovationer och förbättringar av sina produkter. Företaget har sitt huvudkontor i Stockholm och har även verksamhet i Kina.

Bransch

Industriella maskiner och tillbehör

Omsättning (2023)

254 SEK

Antal anställda (2023)

105

Läs hållbarhetsrapport

Totala utsläpp 2023

(ton CO₂e)

4 434

Rapporterade utsläpp 2023 (ton CO₂e)

Egna utsläpp (scope 1)

Utsläpp från egna källor eller kontrollerade av organisationen.

85

Indirekta (scope 2)

Indirekta utsläpp från produktion av köpt el, ånga, värme och kyla som konsumeras av organisationen.

28

Värdekedjan (scope 3)

Indirekta utsläpp från organisationens värdekedja.

4 321

Mips rapporterar 0 / 15 kategorier:

Företag bör rapportera i alla kategorier som är relevanta för verksamheten.

Uppströms (ton CO₂e)

1. Inköpta varor och tjänster

Utsläpp från produktion av varor och tjänster som köps av organisationen.

-

2. Kapitalvaror

Utsläpp från produktion av kapitalvaror som köps av organisationen.

-

3. Bränsle- och energirelaterade aktiviteter

Utsläpp från produktion av bränslen och energi som köps av organisationen, inklusive transport och distribution, som inte inkluderas i scope 2.

-

4. Uppströms transport och distribution

Utsläpp från transport och distribution av inköpta varor mellan leverantörer och/eller inom organisationen.

-

5. Avfall genererat i verksamheten

Utsläpp från behandling av avfall som genereras av organisationen.

-

6. Tjänsteresor

Utsläpp från resor i tjänsten med fordon som inte ägs av organisationen.

-

7. Pendlingsresor

Utsläpp från anställdas resor mellan hemmet och arbetsplatsen.

-

8. Uppströms leasade tillgångar

Utsläpp från verksamhet i leasade tillgångar som inte inkluderas i scope 1 och 2.

-

Nedströms (ton CO₂e)

9. Nedströms transport och distribution

Utsläpp från transport och distribution av sålda varor mellan organisationen och kund.

-

10. Bearbetning av sålda produkter

Utsläpp från vidareförädling av sålda insatsvaror.

-

11. Användning av sålda produkter

Utsläpp från användning av sålda produkter av kunden.

-

12. Slutbehandling av sålda produkter

Utsläpp från avfallshantering av sålda produkter vid slutet av livscykeln.

-

13. Nedströms leasade tillgångar

Utsläpp från verksamhet i nedströms leasade tillgångar som inte inkluderas i scope 1 och 2.

-

14. Franchiser

Utsläpp från franchisetagares verksamhet som inte inkluderas i scope 1 och 2.

-

15. Investeringar

Utsläpp från organisationens investeringar i andra företag, samt andra finansierade utsläpp.

-

Mål

 • Minska totala utsläppen med 42% till slutet av 2030 jämfört med 2021

  Fram till 2030

 • Minska utsläppen per såld lösning med 8% under 2024

  Fram till 2024

 • Minska utsläppen per såld lösning med 12% under 2023

  Fram till 2023

Initiativ

 • Ökad användning av hållbara råmaterial

  Mips fokuserar på att öka användningen av mer hållbara råmaterial i sina lösningar.

 • Minskning av koldioxidutsläpp från affärsresor

  Mips har som mål att minska koldioxidutsläppen från affärsresor till mindre än 1,95 ton CO2 per anställd.

 • Användning av förnybar energi

  100% av Mips energiförbrukning i Sverige kommer från förnybar energi, och företaget kompenserar för energiförbrukningen i Kina genom Renewable Energy Certificates.