Detta är en betaversion med både manuellt verifierad data och AI-genererad data. Ser du något fel? Mejla oss gärna!

MTG

MTG (Modern Times Group) är ett internationellt underhållningsföretag med fokus på esport och gaming. Företaget driver flera spelstudior och erbjuder en rad olika tjänster inom digital underhållning. MTG har sitt huvudkontor i Stockholm och har även kontor i Tyskland.

Bransch

Interaktiv hemmaunderhållning

Omsättning (2023)

5 829 000 000 SEK

Antal anställda (2023)

1 146

Läs hållbarhetsrapport

Totala utsläpp 2023

(ton CO₂e)

2 198

Rapporterade utsläpp 2023 (ton CO₂e)

Egna utsläpp (scope 1)

Utsläpp från egna källor eller kontrollerade av organisationen.

0

Indirekta (scope 2)

Indirekta utsläpp från produktion av köpt el, ånga, värme och kyla som konsumeras av organisationen.

232

Värdekedjan (scope 3)

Indirekta utsläpp från organisationens värdekedja.

1 966

MTG rapporterar 6 / 15 kategorier:

Företag bör rapportera i alla kategorier som är relevanta för verksamheten.

Uppströms (ton CO₂e)

1. Inköpta varor och tjänster

Utsläpp från produktion av varor och tjänster som köps av organisationen.

492

2. Kapitalvaror

Utsläpp från produktion av kapitalvaror som köps av organisationen.

-

3. Bränsle- och energirelaterade aktiviteter

Utsläpp från produktion av bränslen och energi som köps av organisationen, inklusive transport och distribution, som inte inkluderas i scope 2.

209

4. Uppströms transport och distribution

Utsläpp från transport och distribution av inköpta varor mellan leverantörer och/eller inom organisationen.

-

5. Avfall genererat i verksamheten

Utsläpp från behandling av avfall som genereras av organisationen.

10

6. Tjänsteresor

Utsläpp från resor i tjänsten med fordon som inte ägs av organisationen.

753

7. Pendlingsresor

Utsläpp från anställdas resor mellan hemmet och arbetsplatsen.

349

8. Uppströms leasade tillgångar

Utsläpp från verksamhet i leasade tillgångar som inte inkluderas i scope 1 och 2.

153

Nedströms (ton CO₂e)

9. Nedströms transport och distribution

Utsläpp från transport och distribution av sålda varor mellan organisationen och kund.

-

10. Bearbetning av sålda produkter

Utsläpp från vidareförädling av sålda insatsvaror.

-

11. Användning av sålda produkter

Utsläpp från användning av sålda produkter av kunden.

-

12. Slutbehandling av sålda produkter

Utsläpp från avfallshantering av sålda produkter vid slutet av livscykeln.

-

13. Nedströms leasade tillgångar

Utsläpp från verksamhet i nedströms leasade tillgångar som inte inkluderas i scope 1 och 2.

-

14. Franchiser

Utsläpp från franchisetagares verksamhet som inte inkluderas i scope 1 och 2.

-

15. Investeringar

Utsläpp från organisationens investeringar i andra företag, samt andra finansierade utsläpp.

-

Mål

 • Minska utsläppen i värdekedjan med 50%

  Fram till 2032

 • Minska utsläppen i scope 1 och 2 med 15%

  Fram till 2023

 • Minska ESG-riskbetyget till 10

  Fram till 2025

Initiativ

 • Främja mångfald, jämlikhet och inkludering på arbetsplatsen

  Vi fokuserar på att skapa en inkluderande arbetsmiljö som främjar mångfald och jämlikhet.

 • Minimera klimatpåverkan och stärka klimatresiliens

  Vi arbetar aktivt för att minska vår klimatpåverkan och stärka vår förmåga att hantera klimatförändringar.

 • Ansvarsfulla investeringar

  Vi strävar efter att göra investeringar som är hållbara och ansvarsfulla.