Detta är en betaversion med både manuellt verifierad data och AI-genererad data. Ser du något fel? Mejla oss gärna!

Munters Group

Munters är en global ledare inom energieffektiva och hållbara klimatlösningar. Företaget erbjuder lösningar som möjliggör energieffektiva produktionsprocesser med minskade koldioxidutsläpp för sina kunder. Munters verksamhet är indelad i tre affärsområden: AirTech, Data Center Technologies och FoodTech. AirTech fokuserar på energieffektiv luftbehandling för industriella och kommersiella applikationer. Data Center Technologies levererar avancerade klimatsystem för datacenteroperatörer världen över. FoodTech erbjuder innovativa och energieffektiva klimatsystem för djurhållning och växthus samt mjukvara för att optimera hela livsmedelsproduktionskedjan.

Bransch

Industriella maskiner och tillbehör

Omsättning (2023)

13 930 000 000 SEK

Antal anställda (2023)

4 516

Läs hållbarhetsrapport

Totala utsläpp 2023

(ton CO₂e)

6 492 948

Rapporterade utsläpp 2023 (ton CO₂e)

Egna utsläpp (scope 1)

Utsläpp från egna källor eller kontrollerade av organisationen.

7 198

Indirekta (scope 2)

Indirekta utsläpp från produktion av köpt el, ånga, värme och kyla som konsumeras av organisationen.

5 782

Värdekedjan (scope 3)

Indirekta utsläpp från organisationens värdekedja.

6 479 968

Munters Group rapporterar 0 / 15 kategorier:

Företag bör rapportera i alla kategorier som är relevanta för verksamheten.

Uppströms (ton CO₂e)

1. Inköpta varor och tjänster

Utsläpp från produktion av varor och tjänster som köps av organisationen.

-

2. Kapitalvaror

Utsläpp från produktion av kapitalvaror som köps av organisationen.

-

3. Bränsle- och energirelaterade aktiviteter

Utsläpp från produktion av bränslen och energi som köps av organisationen, inklusive transport och distribution, som inte inkluderas i scope 2.

-

4. Uppströms transport och distribution

Utsläpp från transport och distribution av inköpta varor mellan leverantörer och/eller inom organisationen.

-

5. Avfall genererat i verksamheten

Utsläpp från behandling av avfall som genereras av organisationen.

-

6. Tjänsteresor

Utsläpp från resor i tjänsten med fordon som inte ägs av organisationen.

-

7. Pendlingsresor

Utsläpp från anställdas resor mellan hemmet och arbetsplatsen.

-

8. Uppströms leasade tillgångar

Utsläpp från verksamhet i leasade tillgångar som inte inkluderas i scope 1 och 2.

-

Nedströms (ton CO₂e)

9. Nedströms transport och distribution

Utsläpp från transport och distribution av sålda varor mellan organisationen och kund.

-

10. Bearbetning av sålda produkter

Utsläpp från vidareförädling av sålda insatsvaror.

-

11. Användning av sålda produkter

Utsläpp från användning av sålda produkter av kunden.

-

12. Slutbehandling av sålda produkter

Utsläpp från avfallshantering av sålda produkter vid slutet av livscykeln.

-

13. Nedströms leasade tillgångar

Utsläpp från verksamhet i nedströms leasade tillgångar som inte inkluderas i scope 1 och 2.

-

14. Franchiser

Utsläpp från franchisetagares verksamhet som inte inkluderas i scope 1 och 2.

-

15. Investeringar

Utsläpp från organisationens investeringar i andra företag, samt andra finansierade utsläpp.

-

Mål

 • Netto-noll utsläpp från våra egna verksamheter

  Fram till 2030

 • Minst 80 procent av vår el ska komma från förnybara källor

  Fram till 2026

 • Kontinuerligt minska energianvändningen i relation till produktionsvärdet i våra fabriker

Initiativ

 • Öka andelen förnybar elektricitet

  Målet är att 100 procent av elektriciteten i produktionsanläggningar ska komma från förnybara källor senast 2030.

 • Netto-noll utsläpp från egna verksamheter

  Målet är att uppnå netto-noll utsläpp från egna verksamheter senast 2030 genom förbättrad energieffektivitet och ökad användning av förnybar energi.

 • Öka energieffektiviteten i produktionsanläggningar

  Kontinuerligt minska energianvändningen i relation till produktionsvärdet genom optimering av processer och utrustning.