Detta är en betaversion med både manuellt verifierad data och AI-genererad data. Ser du något fel? Mejla oss gärna!

Mycronic

Mycronic är ett svenskt företag som specialiserar sig på avancerade produktionsutrustningar för elektronikindustrin. Företaget erbjuder lösningar för ytmontering, mönsterkortstillverkning och lasermaskritning. Mycronic har sitt huvudkontor i Sverige och är känt för sin innovativa teknik och starka fokus på forskning och utveckling.

Bransch

Elektronisk utrustning och instrument

Omsättning (2023)

5 706 000 000 SEK

Antal anställda (2023)

2 045

Läs hållbarhetsrapport

Totala utsläpp 2023

(ton CO₂e)

188 968

Rapporterade utsläpp 2023 (ton CO₂e)

Egna utsläpp (scope 1)

Utsläpp från egna källor eller kontrollerade av organisationen.

489

Indirekta (scope 2)

Indirekta utsläpp från produktion av köpt el, ånga, värme och kyla som konsumeras av organisationen.

2 846

Värdekedjan (scope 3)

Indirekta utsläpp från organisationens värdekedja.

185 633

Mycronic rapporterar 8 / 15 kategorier:

Företag bör rapportera i alla kategorier som är relevanta för verksamheten.

Uppströms (ton CO₂e)

1. Inköpta varor och tjänster

Utsläpp från produktion av varor och tjänster som köps av organisationen.

14 606

2. Kapitalvaror

Utsläpp från produktion av kapitalvaror som köps av organisationen.

-

3. Bränsle- och energirelaterade aktiviteter

Utsläpp från produktion av bränslen och energi som köps av organisationen, inklusive transport och distribution, som inte inkluderas i scope 2.

1 030

4. Uppströms transport och distribution

Utsläpp från transport och distribution av inköpta varor mellan leverantörer och/eller inom organisationen.

5 938

5. Avfall genererat i verksamheten

Utsläpp från behandling av avfall som genereras av organisationen.

0

6. Tjänsteresor

Utsläpp från resor i tjänsten med fordon som inte ägs av organisationen.

5 437

7. Pendlingsresor

Utsläpp från anställdas resor mellan hemmet och arbetsplatsen.

-

8. Uppströms leasade tillgångar

Utsläpp från verksamhet i leasade tillgångar som inte inkluderas i scope 1 och 2.

-

Nedströms (ton CO₂e)

9. Nedströms transport och distribution

Utsläpp från transport och distribution av sålda varor mellan organisationen och kund.

7 627

10. Bearbetning av sålda produkter

Utsläpp från vidareförädling av sålda insatsvaror.

-

11. Användning av sålda produkter

Utsläpp från användning av sålda produkter av kunden.

150 994

12. Slutbehandling av sålda produkter

Utsläpp från avfallshantering av sålda produkter vid slutet av livscykeln.

2

13. Nedströms leasade tillgångar

Utsläpp från verksamhet i nedströms leasade tillgångar som inte inkluderas i scope 1 och 2.

-

14. Franchiser

Utsläpp från franchisetagares verksamhet som inte inkluderas i scope 1 och 2.

-

15. Investeringar

Utsläpp från organisationens investeringar i andra företag, samt andra finansierade utsläpp.

-

Mål

 • Minska utsläppen med 50% från 2020 års nivåer

  Fram till 2030

 • Kommunicera validerade vetenskapligt baserade mål

  Fram till 2024

 • Minska energiförbrukningen med 60% på den nya produktionsanläggningen i Tyskland

  Fram till 2025

Initiativ

 • Minska CO2e-utsläpp från egna verksamheter

  Vi fokuserar på att minska påverkan från våra huvudsakliga utsläppskällor med målet att möjliggöra tillväxt utan att äventyra planetens framtid. Vår färdplan inkluderar initiativ för att minska utsläpp från våra anläggningar, godstransporter och affärsresor.

 • Innovation för hållbarhet

  Vår färdplan inkluderar inkrementell utveckling, forskning inom nya teknologier och samarbete med kunder och akademiska partners för att möjliggöra våra kunders hållbarhetsambitioner genom produktinnovation.

 • Främja mångfald och inkludering

  Vi strävar efter att rekrytera talanger från underrepresenterade grupper och utveckla våra medarbetare med mångfald, rättvisa och inkludering i åtanke. Målet är att ha 25 procent kvinnor i arbetsstyrkan och i chefspositioner.