Detta är en betaversion med både manuellt verifierad data och AI-genererad data. Ser du något fel? Mejla oss gärna!

NCAB Group

NCAB Group är en global leverantör av tryckta kretskort (PCB) med verksamhet i flera länder. Företaget erbjuder ett brett utbud av PCB-lösningar och tjänster, inklusive design, produktion och logistik. NCAB Group fokuserar på att leverera högkvalitativa produkter och tjänster till sina kunder inom olika industrier, såsom telekommunikation, medicinteknik och fordonsindustrin.

Bransch

Elektroniska tillverkningstjänster

Omsättning (2023)

4 088 800 000 SEK

Läs hållbarhetsrapport

Totala utsläpp 2023

(ton CO₂e)

116 314

Rapporterade utsläpp 2023 (ton CO₂e)

Egna utsläpp (scope 1)

Utsläpp från egna källor eller kontrollerade av organisationen.

244

Indirekta (scope 2)

Indirekta utsläpp från produktion av köpt el, ånga, värme och kyla som konsumeras av organisationen.

319

Värdekedjan (scope 3)

Indirekta utsläpp från organisationens värdekedja.

115 751

NCAB Group rapporterar 6 / 15 kategorier:

Företag bör rapportera i alla kategorier som är relevanta för verksamheten.

Uppströms (ton CO₂e)

1. Inköpta varor och tjänster

Utsläpp från produktion av varor och tjänster som köps av organisationen.

100

2. Kapitalvaror

Utsläpp från produktion av kapitalvaror som köps av organisationen.

-

3. Bränsle- och energirelaterade aktiviteter

Utsläpp från produktion av bränslen och energi som köps av organisationen, inklusive transport och distribution, som inte inkluderas i scope 2.

95 604

4. Uppströms transport och distribution

Utsläpp från transport och distribution av inköpta varor mellan leverantörer och/eller inom organisationen.

18 128

5. Avfall genererat i verksamheten

Utsläpp från behandling av avfall som genereras av organisationen.

335

6. Tjänsteresor

Utsläpp från resor i tjänsten med fordon som inte ägs av organisationen.

1 491

7. Pendlingsresor

Utsläpp från anställdas resor mellan hemmet och arbetsplatsen.

-

8. Uppströms leasade tillgångar

Utsläpp från verksamhet i leasade tillgångar som inte inkluderas i scope 1 och 2.

-

Nedströms (ton CO₂e)

9. Nedströms transport och distribution

Utsläpp från transport och distribution av sålda varor mellan organisationen och kund.

-

10. Bearbetning av sålda produkter

Utsläpp från vidareförädling av sålda insatsvaror.

-

11. Användning av sålda produkter

Utsläpp från användning av sålda produkter av kunden.

-

12. Slutbehandling av sålda produkter

Utsläpp från avfallshantering av sålda produkter vid slutet av livscykeln.

93

13. Nedströms leasade tillgångar

Utsläpp från verksamhet i nedströms leasade tillgångar som inte inkluderas i scope 1 och 2.

-

14. Franchiser

Utsläpp från franchisetagares verksamhet som inte inkluderas i scope 1 och 2.

-

15. Investeringar

Utsläpp från organisationens investeringar i andra företag, samt andra finansierade utsläpp.

-

Mål

 • Uppnå nettonollutsläpp i Scope 1 och 2

  Fram till 2030

 • Alla nya företagsbilar ska vara fossilfria

  Fram till 2025

 • Halvera Scope 3-utsläpp

  Fram till 2030

Initiativ

 • Uppdatering av väsentlighetsbedömning

  Ett projekt har initierats för att uppdatera den senaste väsentlighetsbedömningen baserat på kraven för dubbel väsentlighet i den kommande EU-direktivet om företags hållbarhetsrapportering (CSRD).

 • Identifiering av potentiella hållbarhetsrelaterade finansiella risker och möjligheter

  Ett initiativ har påbörjats för att identifiera potentiella hållbarhetsrelaterade finansiella risker och möjligheter för verksamheten.

 • Kontinuerlig dialog med intressenter

  NCAB engagerar sig i kontinuerlig dialog med sina intressenter genom möten, revisioner, seminarier och intervjuer för att säkerställa hållbar utveckling.