Detta är en betaversion med både manuellt verifierad data och AI-genererad data. Ser du något fel? Mejla oss gärna!

Nibe Industrier

NIBE är en internationell koncern med bolag och verksamhet i flertalet länder över hela världen. Företaget utvecklar, tillverkar och säljer energieffektiva lösningar inom tre affärsområden: Climate Solutions, Stoves och Element.

Bransch

Industriella maskiner och tillbehör

Omsättning (2023)

46 738 000 000 SEK

Läs hållbarhetsrapport

Totala utsläpp 2023

(ton CO₂e)

42 055 068

Rapporterade utsläpp 2023 (ton CO₂e)

Egna utsläpp (scope 1)

Utsläpp från egna källor eller kontrollerade av organisationen.

32 358

Indirekta (scope 2)

Indirekta utsläpp från produktion av köpt el, ånga, värme och kyla som konsumeras av organisationen.

1 803

Värdekedjan (scope 3)

Indirekta utsläpp från organisationens värdekedja.

42 020 907

Nibe Industrier rapporterar 2 / 15 kategorier:

Företag bör rapportera i alla kategorier som är relevanta för verksamheten.

Uppströms (ton CO₂e)

1. Inköpta varor och tjänster

Utsläpp från produktion av varor och tjänster som köps av organisationen.

359 001

2. Kapitalvaror

Utsläpp från produktion av kapitalvaror som köps av organisationen.

-

3. Bränsle- och energirelaterade aktiviteter

Utsläpp från produktion av bränslen och energi som köps av organisationen, inklusive transport och distribution, som inte inkluderas i scope 2.

-

4. Uppströms transport och distribution

Utsläpp från transport och distribution av inköpta varor mellan leverantörer och/eller inom organisationen.

-

5. Avfall genererat i verksamheten

Utsläpp från behandling av avfall som genereras av organisationen.

-

6. Tjänsteresor

Utsläpp från resor i tjänsten med fordon som inte ägs av organisationen.

-

7. Pendlingsresor

Utsläpp från anställdas resor mellan hemmet och arbetsplatsen.

-

8. Uppströms leasade tillgångar

Utsläpp från verksamhet i leasade tillgångar som inte inkluderas i scope 1 och 2.

-

Nedströms (ton CO₂e)

9. Nedströms transport och distribution

Utsläpp från transport och distribution av sålda varor mellan organisationen och kund.

-

10. Bearbetning av sålda produkter

Utsläpp från vidareförädling av sålda insatsvaror.

-

11. Användning av sålda produkter

Utsläpp från användning av sålda produkter av kunden.

41 349 641

12. Slutbehandling av sålda produkter

Utsläpp från avfallshantering av sålda produkter vid slutet av livscykeln.

-

13. Nedströms leasade tillgångar

Utsläpp från verksamhet i nedströms leasade tillgångar som inte inkluderas i scope 1 och 2.

-

14. Franchiser

Utsläpp från franchisetagares verksamhet som inte inkluderas i scope 1 och 2.

-

15. Investeringar

Utsläpp från organisationens investeringar i andra företag, samt andra finansierade utsläpp.

-

Mål

 • Uppnå koldioxidneutralitet

  Fram till 2050

 • Minska direkta och indirekta koldioxidutsläpp med 65%

  Fram till 2030

 • Minska köpt energianvändning med 40%

  Fram till 2030

Initiativ

 • Sätta koldioxid- och klimatneutralitetsmål

  NIBE har satt upp mål för att bli koldioxid- och klimatneutrala.

 • Investera i grönare teknik

  NIBE investerar i grönare teknik för att minska växthusgasutsläpp och förbättra energieffektiviteten.

 • Redovisa TCFD

  NIBE redovisar enligt Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD) för att öka transparensen kring klimatrisker.