Detta är en betaversion med både manuellt verifierad data och AI-genererad data. Ser du något fel? Mejla oss gärna!

Nolato

Nolato är en global leverantör av polymera produkter och system till kunder inom medicinteknik, fordonsindustri, konsumentelektronik och andra industrier. Företaget erbjuder en bred portfölj av tjänster och produkter, inklusive utveckling, tillverkning och montering av avancerade plast-, silikon- och TPE-komponenter.

Bransch

Hälsovårdsutrustning

Läs hållbarhetsrapport

Totala utsläpp 2023

(ton CO₂e)

327 991

Rapporterade utsläpp 2023 (ton CO₂e)

Egna utsläpp (scope 1)

Utsläpp från egna källor eller kontrollerade av organisationen.

1 585

Indirekta (scope 2)

Indirekta utsläpp från produktion av köpt el, ånga, värme och kyla som konsumeras av organisationen.

10 607

Värdekedjan (scope 3)

Indirekta utsläpp från organisationens värdekedja.

315 799

Nolato rapporterar 13 / 15 kategorier:

Företag bör rapportera i alla kategorier som är relevanta för verksamheten.

Uppströms (ton CO₂e)

1. Inköpta varor och tjänster

Utsläpp från produktion av varor och tjänster som köps av organisationen.

244 022

2. Kapitalvaror

Utsläpp från produktion av kapitalvaror som köps av organisationen.

10 465

3. Bränsle- och energirelaterade aktiviteter

Utsläpp från produktion av bränslen och energi som köps av organisationen, inklusive transport och distribution, som inte inkluderas i scope 2.

3 065

4. Uppströms transport och distribution

Utsläpp från transport och distribution av inköpta varor mellan leverantörer och/eller inom organisationen.

5 253

5. Avfall genererat i verksamheten

Utsläpp från behandling av avfall som genereras av organisationen.

680

6. Tjänsteresor

Utsläpp från resor i tjänsten med fordon som inte ägs av organisationen.

1 638

7. Pendlingsresor

Utsläpp från anställdas resor mellan hemmet och arbetsplatsen.

7 522

8. Uppströms leasade tillgångar

Utsläpp från verksamhet i leasade tillgångar som inte inkluderas i scope 1 och 2.

1 131

Nedströms (ton CO₂e)

9. Nedströms transport och distribution

Utsläpp från transport och distribution av sålda varor mellan organisationen och kund.

32 255

10. Bearbetning av sålda produkter

Utsläpp från vidareförädling av sålda insatsvaror.

6 182

11. Användning av sålda produkter

Utsläpp från användning av sålda produkter av kunden.

395

12. Slutbehandling av sålda produkter

Utsläpp från avfallshantering av sålda produkter vid slutet av livscykeln.

3 182

13. Nedströms leasade tillgångar

Utsläpp från verksamhet i nedströms leasade tillgångar som inte inkluderas i scope 1 och 2.

-

14. Franchiser

Utsläpp från franchisetagares verksamhet som inte inkluderas i scope 1 och 2.

-

15. Investeringar

Utsläpp från organisationens investeringar i andra företag, samt andra finansierade utsläpp.

10

Mål

 • Minska energianvändningen med 55 procent jämfört med genomsnittet för 2011 – 2012

  Fram till 2025

 • Minska energirelaterade utsläpp av växthusgaser (Scope 1 och 2) med 80 procent jämfört med genomsnittet för 2011 – 2012

  Fram till 2025

 • Minska utsläppen av växthusgaser med 80 procent från energianvändning (Scope 1 och 2)

  Fram till 2025

Initiativ

 • Minska klimatpåverkan

  Nolato fokuserar på att minska sin klimatpåverkan genom att optimera energianvändningen och minska utsläppen av växthusgaser.

 • Öka användningen av återvunna material

  Nolato strävar efter att öka användningen av återvunna material i produktionen för att främja en cirkulär ekonomi.

 • Förbättra energieffektiviteten

  Genom att implementera energieffektiva lösningar och teknologier, syftar Nolato till att minska energianvändningen i sina anläggningar.