Detta är en betaversion med både manuellt verifierad data och AI-genererad data. Ser du något fel? Mejla oss gärna!

Nordea Bank

Nordea är en av de största finanskoncernerna i Norden och erbjuder ett brett utbud av finansiella tjänster, inklusive banktjänster, kapitalförvaltning och försäkringar. Företaget har en stark närvaro i Sverige, Danmark, Norge och Finland och betjänar både privatpersoner och företag. Nordea strävar efter att vara en ledande aktör inom hållbar finansiering och har åtagit sig att minska sina koldioxidutsläpp och stödja övergången till en grön ekonomi.

Bransch

Diversifierade banker

Omsättning (2023)

10 000 000 000 EUR

Antal anställda (2023)

29 000

Läs hållbarhetsrapport

Totala utsläpp 2023

(ton CO₂e)

25 010 813

Rapporterade utsläpp 2023 (ton CO₂e)

Egna utsläpp (scope 1)

Utsläpp från egna källor eller kontrollerade av organisationen.

1 142

Indirekta (scope 2)

Indirekta utsläpp från produktion av köpt el, ånga, värme och kyla som konsumeras av organisationen.

3 116

Värdekedjan (scope 3)

Indirekta utsläpp från organisationens värdekedja.

25 006 555

Nordea Bank rapporterar 2 / 15 kategorier:

Företag bör rapportera i alla kategorier som är relevanta för verksamheten.

Uppströms (ton CO₂e)

1. Inköpta varor och tjänster

Utsläpp från produktion av varor och tjänster som köps av organisationen.

16 114

2. Kapitalvaror

Utsläpp från produktion av kapitalvaror som köps av organisationen.

-

3. Bränsle- och energirelaterade aktiviteter

Utsläpp från produktion av bränslen och energi som köps av organisationen, inklusive transport och distribution, som inte inkluderas i scope 2.

-

4. Uppströms transport och distribution

Utsläpp från transport och distribution av inköpta varor mellan leverantörer och/eller inom organisationen.

-

5. Avfall genererat i verksamheten

Utsläpp från behandling av avfall som genereras av organisationen.

-

6. Tjänsteresor

Utsläpp från resor i tjänsten med fordon som inte ägs av organisationen.

-

7. Pendlingsresor

Utsläpp från anställdas resor mellan hemmet och arbetsplatsen.

-

8. Uppströms leasade tillgångar

Utsläpp från verksamhet i leasade tillgångar som inte inkluderas i scope 1 och 2.

-

Nedströms (ton CO₂e)

9. Nedströms transport och distribution

Utsläpp från transport och distribution av sålda varor mellan organisationen och kund.

-

10. Bearbetning av sålda produkter

Utsläpp från vidareförädling av sålda insatsvaror.

-

11. Användning av sålda produkter

Utsläpp från användning av sålda produkter av kunden.

-

12. Slutbehandling av sålda produkter

Utsläpp från avfallshantering av sålda produkter vid slutet av livscykeln.

-

13. Nedströms leasade tillgångar

Utsläpp från verksamhet i nedströms leasade tillgångar som inte inkluderas i scope 1 och 2.

-

14. Franchiser

Utsläpp från franchisetagares verksamhet som inte inkluderas i scope 1 och 2.

-

15. Investeringar

Utsläpp från organisationens investeringar i andra företag, samt andra finansierade utsläpp.

24 990 441

Mål

 • Minska koldioxidutsläppen från interna operationer med mer än 50% jämfört med 2019

  Fram till 2030

 • Minska koldioxidutsläppen från flygresor med 60% jämfört med 2019

  Fram till 2025

 • Minska koldioxidutsläppen från Nordea Life & Pensions noterade aktier, företagsobligationer och fastighetsportföljer med minst 25%

  Fram till 2024

Initiativ

 • Lansering av detaljerad ESG-information

  Vi lanserade mer detaljerad ESG-information om fonder i våra digitala kanaler.

 • Bedömning av hållbarhetsnivå för enskilda aktier

  Vi började bedöma hållbarhetsnivån för utvalda enskilda aktier och integrerade detta i investeringsrådgivningsprocessen.

 • Mål för Nordea Sustainable Selection

  Vi har satt ett mål för bruttoflöden till Nordea Sustainable Selection-fonder på 33% av totala flöden till 2025 för att bidra till Nordeas klimatmål att minska utsläppen i vår investeringsportfölj med 40-50% till 2030 jämfört med 2019 års nivåer.