Detta är en betaversion med både manuellt verifierad data och AI-genererad data. Ser du något fel? Mejla oss gärna!

Nordnet

Nordnet är en digital bank för investeringar och sparande, som erbjuder tjänster inom sparande och lån. De är verksamma i Sverige, Norge, Danmark och Finland, och riktar sig främst till privatpersoner och mindre företag.

Bransch

Diversifierade kapitalmarknader

Omsättning (2023)

14 000 000 SEK

Antal anställda (2023)

656

Läs hållbarhetsrapport

Totala utsläpp 2023

(ton CO₂e)

703

Rapporterade utsläpp 2023 (ton CO₂e)

Egna utsläpp (scope 1)

Utsläpp från egna källor eller kontrollerade av organisationen.

0

Indirekta (scope 2)

Indirekta utsläpp från produktion av köpt el, ånga, värme och kyla som konsumeras av organisationen.

58

Värdekedjan (scope 3)

Indirekta utsläpp från organisationens värdekedja.

645

Nordnet rapporterar 5 / 15 kategorier:

Företag bör rapportera i alla kategorier som är relevanta för verksamheten.

Uppströms (ton CO₂e)

1. Inköpta varor och tjänster

Utsläpp från produktion av varor och tjänster som köps av organisationen.

236

2. Kapitalvaror

Utsläpp från produktion av kapitalvaror som köps av organisationen.

-

3. Bränsle- och energirelaterade aktiviteter

Utsläpp från produktion av bränslen och energi som köps av organisationen, inklusive transport och distribution, som inte inkluderas i scope 2.

66

4. Uppströms transport och distribution

Utsläpp från transport och distribution av inköpta varor mellan leverantörer och/eller inom organisationen.

85

5. Avfall genererat i verksamheten

Utsläpp från behandling av avfall som genereras av organisationen.

-

6. Tjänsteresor

Utsläpp från resor i tjänsten med fordon som inte ägs av organisationen.

189

7. Pendlingsresor

Utsläpp från anställdas resor mellan hemmet och arbetsplatsen.

69

8. Uppströms leasade tillgångar

Utsläpp från verksamhet i leasade tillgångar som inte inkluderas i scope 1 och 2.

-

Nedströms (ton CO₂e)

9. Nedströms transport och distribution

Utsläpp från transport och distribution av sålda varor mellan organisationen och kund.

-

10. Bearbetning av sålda produkter

Utsläpp från vidareförädling av sålda insatsvaror.

-

11. Användning av sålda produkter

Utsläpp från användning av sålda produkter av kunden.

-

12. Slutbehandling av sålda produkter

Utsläpp från avfallshantering av sålda produkter vid slutet av livscykeln.

-

13. Nedströms leasade tillgångar

Utsläpp från verksamhet i nedströms leasade tillgångar som inte inkluderas i scope 1 och 2.

-

14. Franchiser

Utsläpp från franchisetagares verksamhet som inte inkluderas i scope 1 och 2.

-

15. Investeringar

Utsläpp från organisationens investeringar i andra företag, samt andra finansierade utsläpp.

-

Mål

 • Minska utsläppen från vår verksamhet och leveranskedja i enlighet med 1,5-gradersmålet och Parisavtalet.

  Fram till 2033

 • 100 procent förnybar energi i vår elanvändning.

  Fram till 2023

 • Halvera utsläppen från kundernas investeringar mellan 2023 och 2033.

  Fram till 2033

 • Alla företagsägda bilar ska vara hybrid- eller helelektriska.

  Fram till 2023

 • 100 procent av nya avtal med dataleverantörer ska ha 100 procent förnybar energi för el.

  Fram till 2024

Initiativ

 • Facilitating customers’ sustainable savings

  Building tools, functions and providing data to help customers save sustainably.

 • Publication of sustainability-related lists

  Publishing lists within categories like health, equality, and the environment.

 • Creating watch lists for sustainable investments

  Creating watch lists focused on climate and sustainability issues.

 • Education in sustainability

  Providing education through podcasts and Nordnet Academy.

 • Expanded Scope 3 reporting

  Including new categories in Scope 3 emissions reporting.

 • Migration to energy-efficient programming language

  Continuing migration to Java for energy efficiency.

 • Transferring code to energy-efficient cloud services

  Moving code to more energy-efficient cloud services.

 • Mapping energy efficiency among cloud and data center suppliers

  Evaluating energy efficiency among cloud services and data center suppliers.

 • 100-percent renewable energy in electricity consumption

  Ensuring all electricity consumption is from renewable sources.

 • Agreement for renewable energy at the Norway office

  Signing agreement for electricity from renewable sources at the new office in Norway.

 • Dialogue with external data center for renewable energy

  Working with external data center to ensure electricity comes from renewable sources.