Detta är en betaversion med både manuellt verifierad data och AI-genererad data. Ser du något fel? Mejla oss gärna!

NP3 Fastigheter

NP3 Fastigheter är ett svenskt företag som äger, förvaltar och utvecklar kommersiella fastigheter i norra Sverige. Företaget fokuserar främst på industrifastigheter, handel- och kontorsfastigheter.

Bransch

Industriella REITs

Omsättning (2023)

62 SEK

Totala utsläpp 2023

(ton CO₂e)

11 614

Rapporterade utsläpp 2023 (ton CO₂e)

Egna utsläpp (scope 1)

Utsläpp från egna källor eller kontrollerade av organisationen.

135

Indirekta (scope 2)

Indirekta utsläpp från produktion av köpt el, ånga, värme och kyla som konsumeras av organisationen.

5 099

Värdekedjan (scope 3)

Indirekta utsläpp från organisationens värdekedja.

6 380

NP3 Fastigheter rapporterar 4 / 15 kategorier:

Företag bör rapportera i alla kategorier som är relevanta för verksamheten.

Uppströms (ton CO₂e)

1. Inköpta varor och tjänster

Utsläpp från produktion av varor och tjänster som köps av organisationen.

69

2. Kapitalvaror

Utsläpp från produktion av kapitalvaror som köps av organisationen.

4 413

3. Bränsle- och energirelaterade aktiviteter

Utsläpp från produktion av bränslen och energi som köps av organisationen, inklusive transport och distribution, som inte inkluderas i scope 2.

1 888

4. Uppströms transport och distribution

Utsläpp från transport och distribution av inköpta varor mellan leverantörer och/eller inom organisationen.

-

5. Avfall genererat i verksamheten

Utsläpp från behandling av avfall som genereras av organisationen.

-

6. Tjänsteresor

Utsläpp från resor i tjänsten med fordon som inte ägs av organisationen.

10

7. Pendlingsresor

Utsläpp från anställdas resor mellan hemmet och arbetsplatsen.

-

8. Uppströms leasade tillgångar

Utsläpp från verksamhet i leasade tillgångar som inte inkluderas i scope 1 och 2.

-

Nedströms (ton CO₂e)

9. Nedströms transport och distribution

Utsläpp från transport och distribution av sålda varor mellan organisationen och kund.

-

10. Bearbetning av sålda produkter

Utsläpp från vidareförädling av sålda insatsvaror.

-

11. Användning av sålda produkter

Utsläpp från användning av sålda produkter av kunden.

-

12. Slutbehandling av sålda produkter

Utsläpp från avfallshantering av sålda produkter vid slutet av livscykeln.

-

13. Nedströms leasade tillgångar

Utsläpp från verksamhet i nedströms leasade tillgångar som inte inkluderas i scope 1 och 2.

-

14. Franchiser

Utsläpp från franchisetagares verksamhet som inte inkluderas i scope 1 och 2.

-

15. Investeringar

Utsläpp från organisationens investeringar i andra företag, samt andra finansierade utsläpp.

-

Mål

 • Minska scope 1 och 2 GHG-utsläpp med 42% från basår 2017

  Fram till 2030

 • Nå nettonollutsläpp

  Fram till 2045

 • Minska scope 1+2+3 GHG-utsläpp med 90% från basår 2017

  Fram till 2045

Initiativ

 • Högre andel eldrivna tjänstebilar

  Den lägre emissionsfaktorn beror på en högre andel elbilar jämfört med föregående år.

 • Emissionsberäkning baserad på förnybar energi

  Den el som NP3 köper för fastigheter och hyresgäster beräknas med marknadsbaserad metod och består främst av ursprungsmärkt el från vattenkraft.

 • Kvartalsvis uppföljning av energicertifieringar och energimål

  Kvartalsvis uppföljning av energicertifieringar och energimål i NP3:s hållbarhetskommitté.

 • Emissionsrapportering för Scope 3

  Rapportering av utsläpp från fastighetsunderhåll och drift, ny- och tillbyggnader, bränsle- och energirelaterade utsläpp samt tjänsteresor med privata bilar och flyg.