Detta är en betaversion med både manuellt verifierad data och AI-genererad data. Ser du något fel? Mejla oss gärna!

Nyfosa

Nyfosa är ett svenskt fastighetsbolag som fokuserar på att förvärva, förvalta och utveckla kommersiella fastigheter i Sverige och Finland. Bolaget har en diversifierad portfölj som inkluderar kontor, logistik/lager, handel och industri. Nyfosa strävar efter att skapa värde genom aktiv förvaltning och strategiska investeringar, med ett starkt fokus på hållbarhet och långsiktig lönsamhet.

Bransch

Kontors-REITs

Omsättning (2023)

3 553 000 000 SEK

Läs hållbarhetsrapport

Totala utsläpp 2023

(ton CO₂e)

10 813

Rapporterade utsläpp 2023 (ton CO₂e)

Egna utsläpp (scope 1)

Utsläpp från egna källor eller kontrollerade av organisationen.

845

Indirekta (scope 2)

Indirekta utsläpp från produktion av köpt el, ånga, värme och kyla som konsumeras av organisationen.

8 771

Värdekedjan (scope 3)

Indirekta utsläpp från organisationens värdekedja.

1 197

Nyfosa rapporterar 2 / 15 kategorier:

Företag bör rapportera i alla kategorier som är relevanta för verksamheten.

Uppströms (ton CO₂e)

1. Inköpta varor och tjänster

Utsläpp från produktion av varor och tjänster som köps av organisationen.

-

2. Kapitalvaror

Utsläpp från produktion av kapitalvaror som köps av organisationen.

-

3. Bränsle- och energirelaterade aktiviteter

Utsläpp från produktion av bränslen och energi som köps av organisationen, inklusive transport och distribution, som inte inkluderas i scope 2.

1 189

4. Uppströms transport och distribution

Utsläpp från transport och distribution av inköpta varor mellan leverantörer och/eller inom organisationen.

-

5. Avfall genererat i verksamheten

Utsläpp från behandling av avfall som genereras av organisationen.

-

6. Tjänsteresor

Utsläpp från resor i tjänsten med fordon som inte ägs av organisationen.

8

7. Pendlingsresor

Utsläpp från anställdas resor mellan hemmet och arbetsplatsen.

-

8. Uppströms leasade tillgångar

Utsläpp från verksamhet i leasade tillgångar som inte inkluderas i scope 1 och 2.

-

Nedströms (ton CO₂e)

9. Nedströms transport och distribution

Utsläpp från transport och distribution av sålda varor mellan organisationen och kund.

-

10. Bearbetning av sålda produkter

Utsläpp från vidareförädling av sålda insatsvaror.

-

11. Användning av sålda produkter

Utsläpp från användning av sålda produkter av kunden.

-

12. Slutbehandling av sålda produkter

Utsläpp från avfallshantering av sålda produkter vid slutet av livscykeln.

-

13. Nedströms leasade tillgångar

Utsläpp från verksamhet i nedströms leasade tillgångar som inte inkluderas i scope 1 och 2.

-

14. Franchiser

Utsläpp från franchisetagares verksamhet som inte inkluderas i scope 1 och 2.

-

15. Investeringar

Utsläpp från organisationens investeringar i andra företag, samt andra finansierade utsläpp.

-

Mål

 • År 2025 ska fastigheter motsvarande 50 procent av fastighetsvärdet ha en miljöcertifiering och 100 procent år 2030.

  Fram till 2025

 • År 2025 ska energiförbrukningen per kvm ha minskat med 10 procent jämfört med 2020.

  Fram till 2025

 • Nyfosa ska verka för att minimera verksamhetens koldioxidutsläpp.

Initiativ

 • Minskad energianvändning

  Sedan 2020 har energianvändningen per kvadratmeter minskat med 9 procent i jämförbart bestånd, med målet att minska med 10 procent till 2025.

 • Ökad miljöcertifiering

  År 2025 ska fastigheter motsvarande 50 procent av fastighetsvärdet ha en miljöcertifiering och 100 procent år 2030.

 • Installation av solcellsanläggningar

  Under året ökade den beräknade totala produktionen från våra solcellsanläggningar till 3,4 GWh.