Detta är en betaversion med både manuellt verifierad data och AI-genererad data. Ser du något fel? Mejla oss gärna!

Peab

Peab är ett av Nordens ledande bygg- och anläggningsföretag med verksamhet i Sverige, Norge, Finland och Danmark. Företaget erbjuder tjänster inom bygg, anläggning, industri och projektutveckling. Peab arbetar med att skapa hållbara lösningar och har ett starkt fokus på miljömässig hållbarhet i sina projekt.

Bransch

Bygg och anläggning

Omsättning (2023)

61 600 000 000 SEK

Antal anställda (2023)

16 000

Läs hållbarhetsrapport

Totala utsläpp 2023

(ton CO₂e)

1 138 000

Rapporterade utsläpp 2023 (ton CO₂e)

Egna utsläpp (scope 1)

Utsläpp från egna källor eller kontrollerade av organisationen.

173 000

Indirekta (scope 2)

Indirekta utsläpp från produktion av köpt el, ånga, värme och kyla som konsumeras av organisationen.

15 000

Värdekedjan (scope 3)

Indirekta utsläpp från organisationens värdekedja.

950 000

Peab rapporterar 0 / 15 kategorier:

Företag bör rapportera i alla kategorier som är relevanta för verksamheten.

Uppströms (ton CO₂e)

1. Inköpta varor och tjänster

Utsläpp från produktion av varor och tjänster som köps av organisationen.

-

2. Kapitalvaror

Utsläpp från produktion av kapitalvaror som köps av organisationen.

-

3. Bränsle- och energirelaterade aktiviteter

Utsläpp från produktion av bränslen och energi som köps av organisationen, inklusive transport och distribution, som inte inkluderas i scope 2.

-

4. Uppströms transport och distribution

Utsläpp från transport och distribution av inköpta varor mellan leverantörer och/eller inom organisationen.

-

5. Avfall genererat i verksamheten

Utsläpp från behandling av avfall som genereras av organisationen.

-

6. Tjänsteresor

Utsläpp från resor i tjänsten med fordon som inte ägs av organisationen.

-

7. Pendlingsresor

Utsläpp från anställdas resor mellan hemmet och arbetsplatsen.

-

8. Uppströms leasade tillgångar

Utsläpp från verksamhet i leasade tillgångar som inte inkluderas i scope 1 och 2.

-

Nedströms (ton CO₂e)

9. Nedströms transport och distribution

Utsläpp från transport och distribution av sålda varor mellan organisationen och kund.

-

10. Bearbetning av sålda produkter

Utsläpp från vidareförädling av sålda insatsvaror.

-

11. Användning av sålda produkter

Utsläpp från användning av sålda produkter av kunden.

-

12. Slutbehandling av sålda produkter

Utsläpp från avfallshantering av sålda produkter vid slutet av livscykeln.

-

13. Nedströms leasade tillgångar

Utsläpp från verksamhet i nedströms leasade tillgångar som inte inkluderas i scope 1 och 2.

-

14. Franchiser

Utsläpp från franchisetagares verksamhet som inte inkluderas i scope 1 och 2.

-

15. Investeringar

Utsläpp från organisationens investeringar i andra företag, samt andra finansierade utsläpp.

-

Mål

 • Minska koldioxidintensiteten i den egna verksamheten (Scope 1 och 2) med minst 60 procent

  Fram till 2030

 • Halvera koldioxidintensiteten för insatsvaror och köpta tjänster (Scope 3)

  Fram till 2030

 • Vara klimatneutrala

  Fram till 2045

Initiativ

 • Minska koldioxidintensiteten i egen produktion

  Målet är att minska utsläppen av växthusgaser Scope 1+2 med 60% till år 2030.

 • Minska koldioxidintensiteten för insatsvaror och köpta tjänster

  Målet är att minska utsläppen av växthusgaser Scope 3 med 50% till år 2030.

 • Utveckling av ECO-produkter

  Ökad användning av ECO-Betong och investeringar för att automatisera tillverkningen av betongelement (ECO-Prefab) för att halvera cementbehovet.