Detta är en betaversion med både manuellt verifierad data och AI-genererad data. Ser du något fel? Mejla oss gärna!

PostNord

PostNord är en ledande leverantör av kommunikations- och logistiklösningar i Norden. Företaget erbjuder ett brett utbud av tjänster inom brev- och paketleveranser, tredjepartslogistik och e-handel. PostNord ägs gemensamt av den svenska och danska staten och har en stark närvaro i både Sverige och Danmark.

Bransch

Godstransport på marken

Omsättning (2023)

39 301 000 000 SEK

Antal anställda (2023)

24 604

Läs hållbarhetsrapport

Totala utsläpp 2023

(ton CO₂e)

484 781

Rapporterade utsläpp 2023 (ton CO₂e)

Egna utsläpp (scope 1)

Utsläpp från egna källor eller kontrollerade av organisationen.

32 072

Indirekta (scope 2)

Indirekta utsläpp från produktion av köpt el, ånga, värme och kyla som konsumeras av organisationen.

5 608

Värdekedjan (scope 3)

Indirekta utsläpp från organisationens värdekedja.

447 101

PostNord rapporterar 6 / 15 kategorier:

Företag bör rapportera i alla kategorier som är relevanta för verksamheten.

Uppströms (ton CO₂e)

1. Inköpta varor och tjänster

Utsläpp från produktion av varor och tjänster som köps av organisationen.

11 216

2. Kapitalvaror

Utsläpp från produktion av kapitalvaror som köps av organisationen.

130 375

3. Bränsle- och energirelaterade aktiviteter

Utsläpp från produktion av bränslen och energi som köps av organisationen, inklusive transport och distribution, som inte inkluderas i scope 2.

23 370

4. Uppströms transport och distribution

Utsläpp från transport och distribution av inköpta varor mellan leverantörer och/eller inom organisationen.

267 830

5. Avfall genererat i verksamheten

Utsläpp från behandling av avfall som genereras av organisationen.

-

6. Tjänsteresor

Utsläpp från resor i tjänsten med fordon som inte ägs av organisationen.

1 400

7. Pendlingsresor

Utsläpp från anställdas resor mellan hemmet och arbetsplatsen.

12 991

8. Uppströms leasade tillgångar

Utsläpp från verksamhet i leasade tillgångar som inte inkluderas i scope 1 och 2.

-

Nedströms (ton CO₂e)

9. Nedströms transport och distribution

Utsläpp från transport och distribution av sålda varor mellan organisationen och kund.

-

10. Bearbetning av sålda produkter

Utsläpp från vidareförädling av sålda insatsvaror.

-

11. Användning av sålda produkter

Utsläpp från användning av sålda produkter av kunden.

-

12. Slutbehandling av sålda produkter

Utsläpp från avfallshantering av sålda produkter vid slutet av livscykeln.

-

13. Nedströms leasade tillgångar

Utsläpp från verksamhet i nedströms leasade tillgångar som inte inkluderas i scope 1 och 2.

-

14. Franchiser

Utsläpp från franchisetagares verksamhet som inte inkluderas i scope 1 och 2.

-

15. Investeringar

Utsläpp från organisationens investeringar i andra företag, samt andra finansierade utsläpp.

-

Biogena utsläpp
(ton CO₂e)

Biogena utsläpp är koldioxidutsläpp som uppstår från icke-fossila (sk. förnybara) källor, som tex förbränning av biobränslen eller biprodukter vid pappersmassatillverkning. Enligt GHG-protokollet redovisas dessa utsläpp separat från scope 1-3, eftersom de är aktiv del av kolets kretslopp.

146 709

Mål

 • Fossilfria transporter och verksamhet

  Fram till 2030

 • Minska koldioxidutsläpp i transporter och verksamhet

  Fram till 2025

 • Nollutsläpp från last mile-transporter (lätta fordon)

  Fram till 2027

Initiativ

 • Fossilfria transporter och verksamhet

  PostNord har som mål att ställa om till fossilfria transporter och verksamhet till 2030.

 • Nollutsläpp från last mile-transporter

  PostNord siktar på att uppnå nollutsläpp från last mile-transporter (lätta fordon) till 2027.

 • Minskning av växthusgasutsläpp

  PostNord har som mål att minska växthusgasutsläppen med 40% till 2025 jämfört med basåret 2020.