Detta är en betaversion med både manuellt verifierad data och AI-genererad data. Ser du något fel? Mejla oss gärna!

Ratos

Ratos är ett svenskt investmentbolag som investerar i och utvecklar medelstora nordiska företag. Företaget fokuserar på att skapa långsiktigt värde genom aktivt ägande och har en diversifierad portfölj av bolag inom olika branscher, inklusive bygg och anläggning, industri och konsumentprodukter.

Bransch

Industriella maskiner och tillbehör

Omsättning (2023)

33 748 SEK

Läs hållbarhetsrapport

Totala utsläpp 2023

(ton CO₂e)

1 396 287

Rapporterade utsläpp 2023 (ton CO₂e)

Egna utsläpp (scope 1)

Utsläpp från egna källor eller kontrollerade av organisationen.

60 757

Indirekta (scope 2)

Indirekta utsläpp från produktion av köpt el, ånga, värme och kyla som konsumeras av organisationen.

1 335 478

Värdekedjan (scope 3)

Indirekta utsläpp från organisationens värdekedja.

52

Ratos rapporterar 1 / 15 kategorier:

Företag bör rapportera i alla kategorier som är relevanta för verksamheten.

Uppströms (ton CO₂e)

1. Inköpta varor och tjänster

Utsläpp från produktion av varor och tjänster som köps av organisationen.

-

2. Kapitalvaror

Utsläpp från produktion av kapitalvaror som köps av organisationen.

-

3. Bränsle- och energirelaterade aktiviteter

Utsläpp från produktion av bränslen och energi som köps av organisationen, inklusive transport och distribution, som inte inkluderas i scope 2.

-

4. Uppströms transport och distribution

Utsläpp från transport och distribution av inköpta varor mellan leverantörer och/eller inom organisationen.

-

5. Avfall genererat i verksamheten

Utsläpp från behandling av avfall som genereras av organisationen.

-

6. Tjänsteresor

Utsläpp från resor i tjänsten med fordon som inte ägs av organisationen.

-

7. Pendlingsresor

Utsläpp från anställdas resor mellan hemmet och arbetsplatsen.

47

8. Uppströms leasade tillgångar

Utsläpp från verksamhet i leasade tillgångar som inte inkluderas i scope 1 och 2.

-

Nedströms (ton CO₂e)

9. Nedströms transport och distribution

Utsläpp från transport och distribution av sålda varor mellan organisationen och kund.

-

10. Bearbetning av sålda produkter

Utsläpp från vidareförädling av sålda insatsvaror.

-

11. Användning av sålda produkter

Utsläpp från användning av sålda produkter av kunden.

-

12. Slutbehandling av sålda produkter

Utsläpp från avfallshantering av sålda produkter vid slutet av livscykeln.

-

13. Nedströms leasade tillgångar

Utsläpp från verksamhet i nedströms leasade tillgångar som inte inkluderas i scope 1 och 2.

-

14. Franchiser

Utsläpp från franchisetagares verksamhet som inte inkluderas i scope 1 och 2.

-

15. Investeringar

Utsläpp från organisationens investeringar i andra företag, samt andra finansierade utsläpp.

-

Mål

 • Sätta gruppgemensamma reduktionsmål och validera dessa med Science Based Targets initiative (SBTi)

  Fram till 2024

 • Redovisa målen och planen för måluppfyllelse i års- och hållbarhetsredovisningen för 2024

  Fram till 2024

 • Öka transparensen genom att inkludera fler dotterbolag i klimatbokslutet

Initiativ

 • CO2-rapportering

  Alla företag rapporterar sina koldioxidutsläpp för att minska sin miljöpåverkan.

 • Uppförandekod

  Samtliga företag har implementerat en uppförandekod för att säkerställa etiskt och ansvarsfullt beteende.

 • Miljöpolicy

  Alla företag har en miljöpolicy för att minska sin miljöpåverkan och främja hållbarhet.