Detta är en betaversion med både manuellt verifierad data och AI-genererad data. Ser du något fel? Mejla oss gärna!

Södra Skogsägarna

Södra är en ekonomisk förening som ägs av skogsägare i södra Sverige. Företaget är verksamt inom skogsbruk, trävaror, massa och energi. Södra bedriver hållbar skogsbruk och producerar produkter som trävaror, pappersmassa och biobränslen. Företaget har en stark fokus på innovation och hållbarhet, och arbetar aktivt för att minska sin klimatpåverkan genom olika initiativ och projekt.

Bransch

Skogsprodukter

Omsättning (2023)

28 896 000 000 SEK

Antal anställda (2023)

3 402

Läs hållbarhetsrapport

Totala utsläpp 2023

(ton CO₂e)

2 339 700

Rapporterade utsläpp 2023 (ton CO₂e)

Egna utsläpp (scope 1)

Utsläpp från egna källor eller kontrollerade av organisationen.

92 000

Indirekta (scope 2)

Indirekta utsläpp från produktion av köpt el, ånga, värme och kyla som konsumeras av organisationen.

2 700

Värdekedjan (scope 3)

Indirekta utsläpp från organisationens värdekedja.

2 245 000

Södra Skogsägarna rapporterar 11 / 15 kategorier:

Företag bör rapportera i alla kategorier som är relevanta för verksamheten.

Uppströms (ton CO₂e)

1. Inköpta varor och tjänster

Utsläpp från produktion av varor och tjänster som köps av organisationen.

251 000

2. Kapitalvaror

Utsläpp från produktion av kapitalvaror som köps av organisationen.

70 000

3. Bränsle- och energirelaterade aktiviteter

Utsläpp från produktion av bränslen och energi som köps av organisationen, inklusive transport och distribution, som inte inkluderas i scope 2.

22 000

4. Uppströms transport och distribution

Utsläpp från transport och distribution av inköpta varor mellan leverantörer och/eller inom organisationen.

344 000

5. Avfall genererat i verksamheten

Utsläpp från behandling av avfall som genereras av organisationen.

200

6. Tjänsteresor

Utsläpp från resor i tjänsten med fordon som inte ägs av organisationen.

1 200

7. Pendlingsresor

Utsläpp från anställdas resor mellan hemmet och arbetsplatsen.

11 000

8. Uppströms leasade tillgångar

Utsläpp från verksamhet i leasade tillgångar som inte inkluderas i scope 1 och 2.

-

Nedströms (ton CO₂e)

9. Nedströms transport och distribution

Utsläpp från transport och distribution av sålda varor mellan organisationen och kund.

-

10. Bearbetning av sålda produkter

Utsläpp från vidareförädling av sålda insatsvaror.

1 500 000

11. Användning av sålda produkter

Utsläpp från användning av sålda produkter av kunden.

38 000

12. Slutbehandling av sålda produkter

Utsläpp från avfallshantering av sålda produkter vid slutet av livscykeln.

7 500

13. Nedströms leasade tillgångar

Utsläpp från verksamhet i nedströms leasade tillgångar som inte inkluderas i scope 1 och 2.

-

14. Franchiser

Utsläpp från franchisetagares verksamhet som inte inkluderas i scope 1 och 2.

-

15. Investeringar

Utsläpp från organisationens investeringar i andra företag, samt andra finansierade utsläpp.

400

Biogena utsläpp
(ton CO₂e)

Biogena utsläpp är koldioxidutsläpp som uppstår från icke-fossila (sk. förnybara) källor, som tex förbränning av biobränslen eller biprodukter vid pappersmassatillverkning. Enligt GHG-protokollet redovisas dessa utsläpp separat från scope 1-3, eftersom de är aktiv del av kolets kretslopp.

6 502 000

Mål

 • Uppnå en positiv klimateffekt på 11,6 Mt CO2e

  Fram till 2023

 • Utföra 3 000 hektar naturvårdande skötselåtgärder per år

  Fram till 2025

 • Minska fossila utsläpp i värdekedjan

Initiativ

 • Naturvårdande skötselåtgärder

  Södra har som mål att utföra 3 000 hektar naturvårdande skötselåtgärder per år 2025 för att bevara och främja den biologiska mångfalden.

 • Effektivitet i världsklass

  Programmet har levererat 318 förbättringsinitiativ med konkreta åtgärder motsvarande en potential om cirka 1 400 miljoner kronor, varav 866 miljoner är implementerat.

 • Grönt bokslut

  Södra genomför årligen ett Grönt bokslut där skogsrevisorer reviderar och betygsätter hållbarhetsåtgärder i skogsbruket för att säkerställa hållbart skogsbruk.