Detta är en betaversion med både manuellt verifierad data och AI-genererad data. Ser du något fel? Mejla oss gärna!

Sagax

Saga X är ett svenskt företag som specialiserar sig på fastighetsförvaltning och investeringar. Företaget har en stark närvaro på den nordiska marknaden och fokuserar på att förvärva och äga byggnader. Saga X strävar efter att vara en ledande aktör inom hållbar fastighetsförvaltning och arbetar aktivt med att minska sin miljöpåverkan genom olika initiativ och projekt.

Bransch

Industriella REITs

Omsättning (2023)

1 842 000 SEK

Antal anställda (2023)

96

Läs hållbarhetsrapport

Totala utsläpp 2023

(ton CO₂e)

49 546

Rapporterade utsläpp 2023 (ton CO₂e)

Egna utsläpp (scope 1)

Utsläpp från egna källor eller kontrollerade av organisationen.

6

Indirekta (scope 2)

Indirekta utsläpp från produktion av köpt el, ånga, värme och kyla som konsumeras av organisationen.

42

Värdekedjan (scope 3)

Indirekta utsläpp från organisationens värdekedja.

49 498

Sagax rapporterar 6 / 15 kategorier:

Företag bör rapportera i alla kategorier som är relevanta för verksamheten.

Uppströms (ton CO₂e)

1. Inköpta varor och tjänster

Utsläpp från produktion av varor och tjänster som köps av organisationen.

2

2. Kapitalvaror

Utsläpp från produktion av kapitalvaror som köps av organisationen.

-

3. Bränsle- och energirelaterade aktiviteter

Utsläpp från produktion av bränslen och energi som köps av organisationen, inklusive transport och distribution, som inte inkluderas i scope 2.

9

4. Uppströms transport och distribution

Utsläpp från transport och distribution av inköpta varor mellan leverantörer och/eller inom organisationen.

0

5. Avfall genererat i verksamheten

Utsläpp från behandling av avfall som genereras av organisationen.

0

6. Tjänsteresor

Utsläpp från resor i tjänsten med fordon som inte ägs av organisationen.

97

7. Pendlingsresor

Utsläpp från anställdas resor mellan hemmet och arbetsplatsen.

-

8. Uppströms leasade tillgångar

Utsläpp från verksamhet i leasade tillgångar som inte inkluderas i scope 1 och 2.

-

Nedströms (ton CO₂e)

9. Nedströms transport och distribution

Utsläpp från transport och distribution av sålda varor mellan organisationen och kund.

-

10. Bearbetning av sålda produkter

Utsläpp från vidareförädling av sålda insatsvaror.

-

11. Användning av sålda produkter

Utsläpp från användning av sålda produkter av kunden.

-

12. Slutbehandling av sålda produkter

Utsläpp från avfallshantering av sålda produkter vid slutet av livscykeln.

-

13. Nedströms leasade tillgångar

Utsläpp från verksamhet i nedströms leasade tillgångar som inte inkluderas i scope 1 och 2.

49 390

14. Franchiser

Utsläpp från franchisetagares verksamhet som inte inkluderas i scope 1 och 2.

-

15. Investeringar

Utsläpp från organisationens investeringar i andra företag, samt andra finansierade utsläpp.

-

Mål

 • Minska direkta och indirekta växthusgasutsläpp (Scope 1 och 2) med 42%

  Fram till 2030

 • Öka andelen miljöcertifierade fastigheter i fastighetsportföljen till 30% av uthyrningsbar yta

  Fram till 2025

 • Öka produktionen av el från solpaneler i fastighetsportföljen till 15000 MWh

  Fram till 2025

Initiativ

 • Övergång till förnybar energi

  Vi planerar att övergå till 100% förnybar energi i alla våra anläggningar.

 • Minska avfall

  Vi siktar på att minska avfall genererat i våra operationer genom återvinning och återanvändning.

 • Effektivisering av transporter

  Vi planerar att optimera våra transportkedjor för att minska utsläpp från transporter.