Detta är en betaversion med både manuellt verifierad data och AI-genererad data. Ser du något fel? Mejla oss gärna!

Samhall

Samhall är ett svenskt företag som erbjuder arbete för personer med funktionsnedsättningar och nedsatt arbetsförmåga. Företaget har som uppdrag att skapa meningsfull sysselsättning och bidra till en mer inkluderande arbetsmarknad. Samhall erbjuder en rad olika tjänster och samarbetar med både offentliga och privata aktörer för att skapa arbetsmöjligheter för sina anställda.

Bransch

Diversifierade stödtjänster

Omsättning (2023)

10 091 000 000 SEK

Antal anställda (2023)

25 340

Läs hållbarhetsrapport

Totala utsläpp 2023

(ton CO₂e)

93 087

Rapporterade utsläpp 2023 (ton CO₂e)

Egna utsläpp (scope 1)

Utsläpp från egna källor eller kontrollerade av organisationen.

1 281

Indirekta (scope 2)

Indirekta utsläpp från produktion av köpt el, ånga, värme och kyla som konsumeras av organisationen.

2 975

Värdekedjan (scope 3)

Indirekta utsläpp från organisationens värdekedja.

88 831

Samhall rapporterar 8 / 15 kategorier:

Företag bör rapportera i alla kategorier som är relevanta för verksamheten.

Uppströms (ton CO₂e)

1. Inköpta varor och tjänster

Utsläpp från produktion av varor och tjänster som köps av organisationen.

47 870

2. Kapitalvaror

Utsläpp från produktion av kapitalvaror som köps av organisationen.

2 952

3. Bränsle- och energirelaterade aktiviteter

Utsläpp från produktion av bränslen och energi som köps av organisationen, inklusive transport och distribution, som inte inkluderas i scope 2.

1 104

4. Uppströms transport och distribution

Utsläpp från transport och distribution av inköpta varor mellan leverantörer och/eller inom organisationen.

333

5. Avfall genererat i verksamheten

Utsläpp från behandling av avfall som genereras av organisationen.

25

6. Tjänsteresor

Utsläpp från resor i tjänsten med fordon som inte ägs av organisationen.

809

7. Pendlingsresor

Utsläpp från anställdas resor mellan hemmet och arbetsplatsen.

20 080

8. Uppströms leasade tillgångar

Utsläpp från verksamhet i leasade tillgångar som inte inkluderas i scope 1 och 2.

-

Nedströms (ton CO₂e)

9. Nedströms transport och distribution

Utsläpp från transport och distribution av sålda varor mellan organisationen och kund.

-

10. Bearbetning av sålda produkter

Utsläpp från vidareförädling av sålda insatsvaror.

-

11. Användning av sålda produkter

Utsläpp från användning av sålda produkter av kunden.

-

12. Slutbehandling av sålda produkter

Utsläpp från avfallshantering av sålda produkter vid slutet av livscykeln.

-

13. Nedströms leasade tillgångar

Utsläpp från verksamhet i nedströms leasade tillgångar som inte inkluderas i scope 1 och 2.

-

14. Franchiser

Utsläpp från franchisetagares verksamhet som inte inkluderas i scope 1 och 2.

-

15. Investeringar

Utsläpp från organisationens investeringar i andra företag, samt andra finansierade utsläpp.

15 659

Mål

 • Halvera utsläppen från egen verksamhet i scope 1, el- & värmeavtal, samt tjänsteresor och transporter i scope 3 till 2025 jämfört med 2018.

  Fram till 2025

 • Minska utsläppen från egen verksamhet med 80 % CO₂e (scope 1 & 2) till 2035 jämfört med 2021, med delmål att minska utsläppen med 70 % till 2028.

  Fram till 2035

 • 85 % av Samhalls inköpta varor och tjänster samt kapitalvaror ska komma från leverantörer med klimatmål i linje med vetenskapen och övriga indirekta utsläpp (scope 3) ska minska med 20 % till 2028 jämfört med 2021.

  Fram till 2028

Initiativ

 • Elektrifiering av fordonsflottan

  Vi har arbetat fokuserat på att minska de egna utsläppen genom elektrifiering av vår fordonsflotta.

 • Svanenmärkning av städtjänster och tvätterier

  Samhalls städtjänst och golvvård är Svanenmärkt, och under året Svanencertifierades även Samhalls tvätteri i Malmö.

 • Minska vatten- och energiförbrukning i tvätterier

  Under 2024 kommer stort fokus ligga på att minska energi- och vattenförbrukningen i tvätterier.