Detta är en betaversion med både manuellt verifierad data och AI-genererad data. Ser du något fel? Mejla oss gärna!

Sampo Group

Sampo Group är ett nordiskt finansiellt tjänsteföretag som erbjuder ett brett utbud av försäkringstjänster och investeringstjänster genom sina dotterbolag. Företaget är verksamt främst i Finland, Sverige, Norge och Danmark.

Bransch

Olje- och gasutrustning och tjänster

Omsättning (2023)

11 016 EUR

Antal anställda (2023)

13 450

Läs hållbarhetsrapport

Totala utsläpp 2023

(ton CO₂e)

23 411

Rapporterade utsläpp 2023 (ton CO₂e)

Egna utsläpp (scope 1)

Utsläpp från egna källor eller kontrollerade av organisationen.

1 060

Indirekta (scope 2)

Indirekta utsläpp från produktion av köpt el, ånga, värme och kyla som konsumeras av organisationen.

3 585

Värdekedjan (scope 3)

Indirekta utsläpp från organisationens värdekedja.

18 766

Sampo Group rapporterar 9 / 15 kategorier:

Företag bör rapportera i alla kategorier som är relevanta för verksamheten.

Uppströms (ton CO₂e)

1. Inköpta varor och tjänster

Utsläpp från produktion av varor och tjänster som köps av organisationen.

1 652

2. Kapitalvaror

Utsläpp från produktion av kapitalvaror som köps av organisationen.

2 247

3. Bränsle- och energirelaterade aktiviteter

Utsläpp från produktion av bränslen och energi som köps av organisationen, inklusive transport och distribution, som inte inkluderas i scope 2.

1 296

4. Uppströms transport och distribution

Utsläpp från transport och distribution av inköpta varor mellan leverantörer och/eller inom organisationen.

52

5. Avfall genererat i verksamheten

Utsläpp från behandling av avfall som genereras av organisationen.

232

6. Tjänsteresor

Utsläpp från resor i tjänsten med fordon som inte ägs av organisationen.

6 306

7. Pendlingsresor

Utsläpp från anställdas resor mellan hemmet och arbetsplatsen.

6 842

8. Uppströms leasade tillgångar

Utsläpp från verksamhet i leasade tillgångar som inte inkluderas i scope 1 och 2.

-

Nedströms (ton CO₂e)

9. Nedströms transport och distribution

Utsläpp från transport och distribution av sålda varor mellan organisationen och kund.

-

10. Bearbetning av sålda produkter

Utsläpp från vidareförädling av sålda insatsvaror.

-

11. Användning av sålda produkter

Utsläpp från användning av sålda produkter av kunden.

-

12. Slutbehandling av sålda produkter

Utsläpp från avfallshantering av sålda produkter vid slutet av livscykeln.

0

13. Nedströms leasade tillgångar

Utsläpp från verksamhet i nedströms leasade tillgångar som inte inkluderas i scope 1 och 2.

139

14. Franchiser

Utsläpp från franchisetagares verksamhet som inte inkluderas i scope 1 och 2.

-

15. Investeringar

Utsläpp från organisationens investeringar i andra företag, samt andra finansierade utsläpp.

-

Mål

 • Bli koldioxidneutrala

  Fram till 2030

 • Sätta vetenskapligt baserade mål (SBTs)

  Fram till 2024

 • Minska Scope 1 och Scope 2 GHG-utsläpp med 42.5%

  Fram till 2030

Initiativ

 • Commitment to Science Based Targets initiative (SBTi)

  Sampo made a commitment to the Science Based Targets initiative (SBTi) and has started developing group level science-based climate targets for its own operations and investments according to the SBTi’s methodology.

 • Validation of If's SBTs

  If's targets were validated during the year and are already publicly available.

 • Submission of Hastings and Topdanmark SBTs

  Hastings and Topdanmark will submit their targets to the SBTi for validation within 2024.

 • Investments in sensitive sectors

  Close monitoring and management of investments in sensitive sectors, such as controversial weapons, coal, oil, gambling, and others, with a specific list of criteria to manage risks.

 • Switched to biogas

  Switched to biogas and runs its headquarters in Bexhill on 100 percent renewable energy.

 • Supplier Code of Conduct integration

  Integrated a Supplier Code of Conduct into 76 percent of new contracts.