Detta är en betaversion med både manuellt verifierad data och AI-genererad data. Ser du något fel? Mejla oss gärna!

Sandvik

Sandvik är ett globalt högteknologiskt företag verksamt inom verktyg och verktygssystem för metallbearbetning, maskiner och verktyg för gruv- och anläggningsindustrin samt avancerade material, inklusive rostfritt stål.

Bransch

Diversifierade metaller och gruvdrift

Omsättning (2023)

126 503 SEK

Antal anställda (2023)

40 877

Läs hållbarhetsrapport

Totala utsläpp 2023

(ton CO₂e)

141 000

Rapporterade utsläpp 2023 (ton CO₂e)

Egna utsläpp (scope 1)

Utsläpp från egna källor eller kontrollerade av organisationen.

78 000

Indirekta (scope 2)

Indirekta utsläpp från produktion av köpt el, ånga, värme och kyla som konsumeras av organisationen.

63 000

Sandvik rapporterar 0 / 15 kategorier:

Företag bör rapportera i alla kategorier som är relevanta för verksamheten.

Uppströms (ton CO₂e)

1. Inköpta varor och tjänster

Utsläpp från produktion av varor och tjänster som köps av organisationen.

-

2. Kapitalvaror

Utsläpp från produktion av kapitalvaror som köps av organisationen.

-

3. Bränsle- och energirelaterade aktiviteter

Utsläpp från produktion av bränslen och energi som köps av organisationen, inklusive transport och distribution, som inte inkluderas i scope 2.

-

4. Uppströms transport och distribution

Utsläpp från transport och distribution av inköpta varor mellan leverantörer och/eller inom organisationen.

-

5. Avfall genererat i verksamheten

Utsläpp från behandling av avfall som genereras av organisationen.

-

6. Tjänsteresor

Utsläpp från resor i tjänsten med fordon som inte ägs av organisationen.

-

7. Pendlingsresor

Utsläpp från anställdas resor mellan hemmet och arbetsplatsen.

-

8. Uppströms leasade tillgångar

Utsläpp från verksamhet i leasade tillgångar som inte inkluderas i scope 1 och 2.

-

Nedströms (ton CO₂e)

9. Nedströms transport och distribution

Utsläpp från transport och distribution av sålda varor mellan organisationen och kund.

-

10. Bearbetning av sålda produkter

Utsläpp från vidareförädling av sålda insatsvaror.

-

11. Användning av sålda produkter

Utsläpp från användning av sålda produkter av kunden.

-

12. Slutbehandling av sålda produkter

Utsläpp från avfallshantering av sålda produkter vid slutet av livscykeln.

-

13. Nedströms leasade tillgångar

Utsläpp från verksamhet i nedströms leasade tillgångar som inte inkluderas i scope 1 och 2.

-

14. Franchiser

Utsläpp från franchisetagares verksamhet som inte inkluderas i scope 1 och 2.

-

15. Investeringar

Utsläpp från organisationens investeringar i andra företag, samt andra finansierade utsläpp.

-

Biogena utsläpp (ton CO₂e)

Biogena utsläpp är koldioxidutsläpp som uppstår från icke-fossila (sk. förnybara) källor, som tex förbränning av biobränslen eller biprodukter vid pappersmassatillverkning. Enligt GHG-protokollet redovisas dessa utsläpp separat från scope 1-3, eftersom de är aktiv del av kolets kretslopp.

9 000

Mål

 • Minska utsläpp av växthusgaser (scope 1 och 2) med 50 procent

  Fram till 2030

 • Öka avfallscirkulariteten till 90 procent

  Fram till 2030

 • Minska totala olycksfallsfrekvensen (TRIFR) till 1,9, en minskning om 50 procent

  Fram till 2030

Initiativ

 • Regional strategy review and supply chain initiatives

  Review of regional strategies, distribution, and supply chain planning to ensure continued operations amid geopolitical developments.

 • Supply chain and continuity planning

  Initiatives within the supply chain to mitigate potential resource limitations, especially for battery cells and minerals.

 • Integration review and effectiveness tracking

  M&A Tracker/review process and scorecard for ensuring effective administrative integration.

 • Digital shift and data-driven productivity

  Implementation of the digital shift for electrification of mines and closed-loop production.

 • Inventory management projects

  Projects for inventory management in all business areas and divisions to improve cash generation.

 • Cybersecurity improvements

  Improvement programs for cybersecurity and the six measures identified by Sandvik to enable the digital transition.

 • Ethical culture and regulatory compliance initiatives

  Learning initiatives and workshops across the organization to ensure an ethical culture and navigate increasing regulatory complexity.

 • Preparatory projects for CSRD

  Digital compliance journey to increase flexibility in response to changing regulatory requirements.

 • Customer satisfaction initiatives

  Customer-centric actions and adaptations to ensure customer value and measure customer satisfaction.

 • Talent attraction and development projects

  Projects across the company to attract and develop new talents focused on digitization, electrification, and sustainability.