Detta är en betaversion med både manuellt verifierad data och AI-genererad data. Ser du något fel? Mejla oss gärna!

SAS

SAS, eller Scandinavian Airlines, är ett ledande flygbolag i Skandinavien som erbjuder passagerar- och godstransporttjänster. Företaget är känt för sitt fokus på hållbarhet och har implementerat flera initiativ för att minska sin miljöpåverkan. SAS tekniska underhållsverksamhet är också en viktig del av företagets verksamhet.

Bransch

Passagerarflygbolag

Läs hållbarhetsrapport

Totala utsläpp 2023

(ton CO₂e)

3 098 100

Rapporterade utsläpp 2023 (ton CO₂e)

Egna utsläpp (scope 1)

Utsläpp från egna källor eller kontrollerade av organisationen.

3 093 000

Indirekta (scope 2)

Indirekta utsläpp från produktion av köpt el, ånga, värme och kyla som konsumeras av organisationen.

5 100

SAS rapporterar 0 / 15 kategorier:

Företag bör rapportera i alla kategorier som är relevanta för verksamheten.

Uppströms (ton CO₂e)

1. Inköpta varor och tjänster

Utsläpp från produktion av varor och tjänster som köps av organisationen.

-

2. Kapitalvaror

Utsläpp från produktion av kapitalvaror som köps av organisationen.

-

3. Bränsle- och energirelaterade aktiviteter

Utsläpp från produktion av bränslen och energi som köps av organisationen, inklusive transport och distribution, som inte inkluderas i scope 2.

-

4. Uppströms transport och distribution

Utsläpp från transport och distribution av inköpta varor mellan leverantörer och/eller inom organisationen.

-

5. Avfall genererat i verksamheten

Utsläpp från behandling av avfall som genereras av organisationen.

-

6. Tjänsteresor

Utsläpp från resor i tjänsten med fordon som inte ägs av organisationen.

-

7. Pendlingsresor

Utsläpp från anställdas resor mellan hemmet och arbetsplatsen.

-

8. Uppströms leasade tillgångar

Utsläpp från verksamhet i leasade tillgångar som inte inkluderas i scope 1 och 2.

-

Nedströms (ton CO₂e)

9. Nedströms transport och distribution

Utsläpp från transport och distribution av sålda varor mellan organisationen och kund.

-

10. Bearbetning av sålda produkter

Utsläpp från vidareförädling av sålda insatsvaror.

-

11. Användning av sålda produkter

Utsläpp från användning av sålda produkter av kunden.

-

12. Slutbehandling av sålda produkter

Utsläpp från avfallshantering av sålda produkter vid slutet av livscykeln.

-

13. Nedströms leasade tillgångar

Utsläpp från verksamhet i nedströms leasade tillgångar som inte inkluderas i scope 1 och 2.

-

14. Franchiser

Utsläpp från franchisetagares verksamhet som inte inkluderas i scope 1 och 2.

-

15. Investeringar

Utsläpp från organisationens investeringar i andra företag, samt andra finansierade utsläpp.

-

Biogena utsläpp
(ton CO₂e)

Biogena utsläpp är koldioxidutsläpp som uppstår från icke-fossila (sk. förnybara) källor, som tex förbränning av biobränslen eller biprodukter vid pappersmassatillverkning. Enligt GHG-protokollet redovisas dessa utsläpp separat från scope 1-3, eftersom de är aktiv del av kolets kretslopp.

17 780

Mål

 • 25 % lägre koldioxidutsläpp jämfört med 2005 (absoluta utsläpp)

  Fram till 2025

 • Netto noll koldioxidutsläpp i linje med IATA:s uppdaterade ambition

  Fram till 2050

 • Minska koldioxidutsläppen med omkring 35–40 % mellan 2019 och 2035

  Fram till 2035

Initiativ

 • Modernisera flottan

  Fortsätta modernisera vår flotta för att minska klimatpåverkan.

 • Öka volymerna av hållbart flygbränsle (SAF)

  Öka användningen av hållbart flygbränsle för att minska koldioxidutsläppen.

 • Förbättra bränsleeffektiviteten

  Implementera åtgärder för att förbättra bränsleeffektiviteten och minska vikten ombord.