Detta är en betaversion med både manuellt verifierad data och AI-genererad data. Ser du något fel? Mejla oss gärna!

SBAB

SBAB är en svensk bank som erbjuder bolån och sparande till privatpersoner samt finansiering till fastighetsbolag och bostadsutvecklare. Banken har en stark inriktning på hållbarhet och arbetar aktivt med att minska sin klimatpåverkan genom att erbjuda gröna bolån och hållbarhetslänkade lån. SBAB var den första banken i Sverige att emittera en grön obligation och har sedan dess fortsatt att vara en ledande aktör inom hållbar finansiering.

Bransch

Kommersiell och bostadsmortgagelån

Antal anställda (2023)

901

Läs hållbarhetsrapport

Totala utsläpp 2023

(ton CO₂e)

59 494

Rapporterade utsläpp 2023 (ton CO₂e)

Egna utsläpp (scope 1)

Utsläpp från egna källor eller kontrollerade av organisationen.

0

Indirekta (scope 2)

Indirekta utsläpp från produktion av köpt el, ånga, värme och kyla som konsumeras av organisationen.

31

Värdekedjan (scope 3)

Indirekta utsläpp från organisationens värdekedja.

59 463

SBAB rapporterar 5 / 15 kategorier:

Företag bör rapportera i alla kategorier som är relevanta för verksamheten.

Uppströms (ton CO₂e)

1. Inköpta varor och tjänster

Utsläpp från produktion av varor och tjänster som köps av organisationen.

367

2. Kapitalvaror

Utsläpp från produktion av kapitalvaror som köps av organisationen.

-

3. Bränsle- och energirelaterade aktiviteter

Utsläpp från produktion av bränslen och energi som köps av organisationen, inklusive transport och distribution, som inte inkluderas i scope 2.

-

4. Uppströms transport och distribution

Utsläpp från transport och distribution av inköpta varor mellan leverantörer och/eller inom organisationen.

-

5. Avfall genererat i verksamheten

Utsläpp från behandling av avfall som genereras av organisationen.

0

6. Tjänsteresor

Utsläpp från resor i tjänsten med fordon som inte ägs av organisationen.

96

7. Pendlingsresor

Utsläpp från anställdas resor mellan hemmet och arbetsplatsen.

-

8. Uppströms leasade tillgångar

Utsläpp från verksamhet i leasade tillgångar som inte inkluderas i scope 1 och 2.

22

Nedströms (ton CO₂e)

9. Nedströms transport och distribution

Utsläpp från transport och distribution av sålda varor mellan organisationen och kund.

-

10. Bearbetning av sålda produkter

Utsläpp från vidareförädling av sålda insatsvaror.

-

11. Användning av sålda produkter

Utsläpp från användning av sålda produkter av kunden.

-

12. Slutbehandling av sålda produkter

Utsläpp från avfallshantering av sålda produkter vid slutet av livscykeln.

-

13. Nedströms leasade tillgångar

Utsläpp från verksamhet i nedströms leasade tillgångar som inte inkluderas i scope 1 och 2.

-

14. Franchiser

Utsläpp från franchisetagares verksamhet som inte inkluderas i scope 1 och 2.

-

15. Investeringar

Utsläpp från organisationens investeringar i andra företag, samt andra finansierade utsläpp.

58 969

Mål

 • Minska utsläppen med 50% i utlåningsportföljen

  Fram till 2038

 • Minska direkta och indirekta (uppströms) utsläpp med 15%

  Fram till 2025

 • Årlig besparing av växthusgasutsläpp motsvarande 8 979 ton CO2e genom gröna obligationer

  Fram till 2023

Initiativ

 • Gröna obligationer

  SBAB emitterar gröna obligationer för att finansiera eller refinansiera bostadsfastigheter som uppfyller kriterier för energieffektivitet.

 • Klimatmål för utlåningsportfölj

  SBAB har satt upp klimatmål för sin utlåningsportfölj för att minska klimatpåverkan.

 • Hållbarhetslänkade lån

  SBAB erbjuder hållbarhetslänkade lån till företagskunder för att åstadkomma mätbara förbättringar inom hållbarhetsområdet.