Detta är en betaversion med både manuellt verifierad data och AI-genererad data. Ser du något fel? Mejla oss gärna!

SEB

SEB är en ledande nordisk finansiell koncern som erbjuder ett brett utbud av finansiella tjänster och produkter till privatpersoner, företag och institutioner. SEB har en stark närvaro i Norden och Baltikum och är engagerad i att stödja sina kunder genom att erbjuda hållbara och innovativa finansiella lösningar. Banken strävar efter att upprätthålla höga standarder för skatteförvaltning, riskhantering och efterlevnad av skattelagstiftningar.

Bransch

Banker

Omsättning (2023)

80 193 000 000 SEK

Antal anställda (2023)

17 851

Läs hållbarhetsrapport

Totala utsläpp 2023

(ton CO₂e)

30 113 251

Rapporterade utsläpp 2023 (ton CO₂e)

Egna utsläpp (scope 1)

Utsläpp från egna källor eller kontrollerade av organisationen.

796

Indirekta (scope 2)

Indirekta utsläpp från produktion av köpt el, ånga, värme och kyla som konsumeras av organisationen.

777

Värdekedjan (scope 3)

Indirekta utsläpp från organisationens värdekedja.

30 111 678

SEB rapporterar 5 / 15 kategorier:

Företag bör rapportera i alla kategorier som är relevanta för verksamheten.

Uppströms (ton CO₂e)

1. Inköpta varor och tjänster

Utsläpp från produktion av varor och tjänster som köps av organisationen.

678

2. Kapitalvaror

Utsläpp från produktion av kapitalvaror som köps av organisationen.

-

3. Bränsle- och energirelaterade aktiviteter

Utsläpp från produktion av bränslen och energi som köps av organisationen, inklusive transport och distribution, som inte inkluderas i scope 2.

620

4. Uppströms transport och distribution

Utsläpp från transport och distribution av inköpta varor mellan leverantörer och/eller inom organisationen.

-

5. Avfall genererat i verksamheten

Utsläpp från behandling av avfall som genereras av organisationen.

203

6. Tjänsteresor

Utsläpp från resor i tjänsten med fordon som inte ägs av organisationen.

8 170

7. Pendlingsresor

Utsläpp från anställdas resor mellan hemmet och arbetsplatsen.

-

8. Uppströms leasade tillgångar

Utsläpp från verksamhet i leasade tillgångar som inte inkluderas i scope 1 och 2.

-

Nedströms (ton CO₂e)

9. Nedströms transport och distribution

Utsläpp från transport och distribution av sålda varor mellan organisationen och kund.

-

10. Bearbetning av sålda produkter

Utsläpp från vidareförädling av sålda insatsvaror.

-

11. Användning av sålda produkter

Utsläpp från användning av sålda produkter av kunden.

-

12. Slutbehandling av sålda produkter

Utsläpp från avfallshantering av sålda produkter vid slutet av livscykeln.

-

13. Nedströms leasade tillgångar

Utsläpp från verksamhet i nedströms leasade tillgångar som inte inkluderas i scope 1 och 2.

-

14. Franchiser

Utsläpp från franchisetagares verksamhet som inte inkluderas i scope 1 och 2.

-

15. Investeringar

Utsläpp från organisationens investeringar i andra företag, samt andra finansierade utsläpp.

28 400 000

Mål

 • Minska koldioxidexponeringen i energiportföljen med 45–60%

  Fram till 2030

 • Minska finansierade utsläpp för olja och gas med 70%

  Fram till 2030

 • Minska finansierade utsläpp för elkraftproduktion med 44%

  Fram till 2030

Initiativ

 • Ökning av hållbarhetsaktiviteter

  Vi har ökat våra hållbarhetsaktiviteter med 123 procent jämfört med basåret 2021.

 • Hållbarhetsrelaterad finansiering

  Hållbarhetsrelaterad finansiering ökade med 129 procent jämfört med 2021.

 • Rådgivning inom hållbara finanser

  Rådgivning inom hållbara finanser ökade med 67 procent jämfört med 2021.