Detta är en betaversion med både manuellt verifierad data och AI-genererad data. Ser du något fel? Mejla oss gärna!

Sectra

Sectra är ett svenskt företag som specialiserar sig på medicinsk IT och cybersäkerhetslösningar. Företaget erbjuder produkter och tjänster inom bildhantering för sjukvården samt säker kommunikation för myndigheter och försvarsorganisationer. Sectra är känt för sina innovativa lösningar som förbättrar effektiviteten och säkerheten inom sina verksamhetsområden.

Bransch

Hälsoteknologi

Omsättning (2022)

383 386 SEK

Antal anställda (2022)

908

Läs hållbarhetsrapport

Totala utsläpp 2022

(ton CO₂e)

556

Rapporterade utsläpp 2022 (ton CO₂e)

Egna utsläpp (scope 1)

Utsläpp från egna källor eller kontrollerade av organisationen.

255

Indirekta (scope 2)

Indirekta utsläpp från produktion av köpt el, ånga, värme och kyla som konsumeras av organisationen.

166

Värdekedjan (scope 3)

Indirekta utsläpp från organisationens värdekedja.

135

Sectra rapporterar 3 / 15 kategorier:

Företag bör rapportera i alla kategorier som är relevanta för verksamheten.

Uppströms (ton CO₂e)

1. Inköpta varor och tjänster

Utsläpp från produktion av varor och tjänster som köps av organisationen.

-

2. Kapitalvaror

Utsläpp från produktion av kapitalvaror som köps av organisationen.

-

3. Bränsle- och energirelaterade aktiviteter

Utsläpp från produktion av bränslen och energi som köps av organisationen, inklusive transport och distribution, som inte inkluderas i scope 2.

-

4. Uppströms transport och distribution

Utsläpp från transport och distribution av inköpta varor mellan leverantörer och/eller inom organisationen.

-

5. Avfall genererat i verksamheten

Utsläpp från behandling av avfall som genereras av organisationen.

1

6. Tjänsteresor

Utsläpp från resor i tjänsten med fordon som inte ägs av organisationen.

79

7. Pendlingsresor

Utsläpp från anställdas resor mellan hemmet och arbetsplatsen.

54

8. Uppströms leasade tillgångar

Utsläpp från verksamhet i leasade tillgångar som inte inkluderas i scope 1 och 2.

-

Nedströms (ton CO₂e)

9. Nedströms transport och distribution

Utsläpp från transport och distribution av sålda varor mellan organisationen och kund.

-

10. Bearbetning av sålda produkter

Utsläpp från vidareförädling av sålda insatsvaror.

-

11. Användning av sålda produkter

Utsläpp från användning av sålda produkter av kunden.

-

12. Slutbehandling av sålda produkter

Utsläpp från avfallshantering av sålda produkter vid slutet av livscykeln.

-

13. Nedströms leasade tillgångar

Utsläpp från verksamhet i nedströms leasade tillgångar som inte inkluderas i scope 1 och 2.

-

14. Franchiser

Utsläpp från franchisetagares verksamhet som inte inkluderas i scope 1 och 2.

-

15. Investeringar

Utsläpp från organisationens investeringar i andra företag, samt andra finansierade utsläpp.

-

Mål

 • Minska utsläppen av växthusgaser (GHG) enligt Scope 1–3

 • Använda 100% fossilfri energi, varav 99,3% från förnybara källor

  Fram till 2022

 • Gradvis införa mål och resultatindikatorer för att minska miljö- och klimatpåverkan

Initiativ

 • Förbättrad förmåga att skydda, upptäcka och svara på cyberrelaterade incidenter

  Vi har förbättrat vår förmåga att skydda, upptäcka och svara på cyberrelaterade incidenter.

 • Certifiering av molnbaserade tjänster för medicinsk bildbehandling

  Vi har påbörjat arbetet med att certifiera molnbaserade tjänster för medicinsk bildbehandling enligt CSA STAR 1 och 2.

 • Implementering av nytt globalt ERP-system

  Vi har fortsatt implementeringen av ett nytt globalt ERP-system för att stärka vår förmåga att växa effektivt och skalbart samtidigt som vi begränsar finansiella risker.