Detta är en betaversion med både manuellt verifierad data och AI-genererad data. Ser du något fel? Mejla oss gärna!

Securitas AB

Securitas är ett globalt säkerhetsföretag som erbjuder bevakning, elektroniska säkerhetslösningar, brand- och räddningstjänster samt riskhantering. Företaget är verksamt i över 50 länder och har en bred portfölj av säkerhetstjänster och teknologier.

Bransch

Säkerhets- och larmsystem

Omsättning (2023)

157 249 000 000 SEK

Antal anställda (2023)

360 000

Läs hållbarhetsrapport

Totala utsläpp 2023

(ton CO₂e)

1 916 720

Rapporterade utsläpp 2023 (ton CO₂e)

Egna utsläpp (scope 1)

Utsläpp från egna källor eller kontrollerade av organisationen.

126 606

Indirekta (scope 2)

Indirekta utsläpp från produktion av köpt el, ånga, värme och kyla som konsumeras av organisationen.

21 300

Värdekedjan (scope 3)

Indirekta utsläpp från organisationens värdekedja.

1 768 814

Securitas AB rapporterar 0 / 15 kategorier:

Företag bör rapportera i alla kategorier som är relevanta för verksamheten.

Uppströms (ton CO₂e)

1. Inköpta varor och tjänster

Utsläpp från produktion av varor och tjänster som köps av organisationen.

-

2. Kapitalvaror

Utsläpp från produktion av kapitalvaror som köps av organisationen.

-

3. Bränsle- och energirelaterade aktiviteter

Utsläpp från produktion av bränslen och energi som köps av organisationen, inklusive transport och distribution, som inte inkluderas i scope 2.

-

4. Uppströms transport och distribution

Utsläpp från transport och distribution av inköpta varor mellan leverantörer och/eller inom organisationen.

-

5. Avfall genererat i verksamheten

Utsläpp från behandling av avfall som genereras av organisationen.

-

6. Tjänsteresor

Utsläpp från resor i tjänsten med fordon som inte ägs av organisationen.

-

7. Pendlingsresor

Utsläpp från anställdas resor mellan hemmet och arbetsplatsen.

-

8. Uppströms leasade tillgångar

Utsläpp från verksamhet i leasade tillgångar som inte inkluderas i scope 1 och 2.

-

Nedströms (ton CO₂e)

9. Nedströms transport och distribution

Utsläpp från transport och distribution av sålda varor mellan organisationen och kund.

-

10. Bearbetning av sålda produkter

Utsläpp från vidareförädling av sålda insatsvaror.

-

11. Användning av sålda produkter

Utsläpp från användning av sålda produkter av kunden.

-

12. Slutbehandling av sålda produkter

Utsläpp från avfallshantering av sålda produkter vid slutet av livscykeln.

-

13. Nedströms leasade tillgångar

Utsläpp från verksamhet i nedströms leasade tillgångar som inte inkluderas i scope 1 och 2.

-

14. Franchiser

Utsläpp från franchisetagares verksamhet som inte inkluderas i scope 1 och 2.

-

15. Investeringar

Utsläpp från organisationens investeringar i andra företag, samt andra finansierade utsläpp.

-

Mål

 • Minska totala utsläppen av växthusgaser inom scope 1, 2 och 3 med 42 procent.

  Fram till 2030

 • Validera forskningsbaserade mål.

  Fram till 2023

 • Genomföra en fullständig granskning av årliga utgifter för samhällsengagemang.

  Fram till 2023

Initiativ

 • Andel kvinnliga chefer

  Öka andelen kvinnliga chefer på alla nivåer/funktioner till över 20% till 2025.

 • Skadefrekvens

  Minska koncernens skadefrekvens med 5% årligen.

 • Obligatoriska kurser

  Genomförande av obligatoriska kurser i koncernen.

 • Validera forskningsbaserade mål

  Ha validerat forskningsbaserade mål till kvartal 4 2023.

 • Affärsetik

  Förnyat fokus på affärsetik på alla marknader.

 • Samhällsengagemang

  Fullständig granskning av årliga utgifter för samhällsengagemang.