Detta är en betaversion med både manuellt verifierad data och AI-genererad data. Ser du något fel? Mejla oss gärna!

Sinch AB (publ)

Sinch är ett svenskt företag som tillhandahåller molnbaserade kommunikationslösningar, inklusive röst-, meddelande- och videotjänster för företag.

Bransch

Databehandling och outsourcade tjänster

Läs hållbarhetsrapport

Totala utsläpp 2023

(ton CO₂e)

142 126

Rapporterade utsläpp 2023 (ton CO₂e)

Egna utsläpp (scope 1)

Utsläpp från egna källor eller kontrollerade av organisationen.

540

Indirekta (scope 2)

Indirekta utsläpp från produktion av köpt el, ånga, värme och kyla som konsumeras av organisationen.

7 462

Värdekedjan (scope 3)

Indirekta utsläpp från organisationens värdekedja.

134 124

Sinch AB (publ) rapporterar 4 / 15 kategorier:

Företag bör rapportera i alla kategorier som är relevanta för verksamheten.

Uppströms (ton CO₂e)

1. Inköpta varor och tjänster

Utsläpp från produktion av varor och tjänster som köps av organisationen.

125 343

2. Kapitalvaror

Utsläpp från produktion av kapitalvaror som köps av organisationen.

2 150

3. Bränsle- och energirelaterade aktiviteter

Utsläpp från produktion av bränslen och energi som köps av organisationen, inklusive transport och distribution, som inte inkluderas i scope 2.

-

4. Uppströms transport och distribution

Utsläpp från transport och distribution av inköpta varor mellan leverantörer och/eller inom organisationen.

-

5. Avfall genererat i verksamheten

Utsläpp från behandling av avfall som genereras av organisationen.

-

6. Tjänsteresor

Utsläpp från resor i tjänsten med fordon som inte ägs av organisationen.

5 893

7. Pendlingsresor

Utsläpp från anställdas resor mellan hemmet och arbetsplatsen.

739

8. Uppströms leasade tillgångar

Utsläpp från verksamhet i leasade tillgångar som inte inkluderas i scope 1 och 2.

-

Nedströms (ton CO₂e)

9. Nedströms transport och distribution

Utsläpp från transport och distribution av sålda varor mellan organisationen och kund.

-

10. Bearbetning av sålda produkter

Utsläpp från vidareförädling av sålda insatsvaror.

-

11. Användning av sålda produkter

Utsläpp från användning av sålda produkter av kunden.

-

12. Slutbehandling av sålda produkter

Utsläpp från avfallshantering av sålda produkter vid slutet av livscykeln.

-

13. Nedströms leasade tillgångar

Utsläpp från verksamhet i nedströms leasade tillgångar som inte inkluderas i scope 1 och 2.

-

14. Franchiser

Utsläpp från franchisetagares verksamhet som inte inkluderas i scope 1 och 2.

-

15. Investeringar

Utsläpp från organisationens investeringar i andra företag, samt andra finansierade utsläpp.

-

Mål

 • Nå netto noll utsläpp i hela värdekedjan

  Fram till 2040

 • Minska utsläppen enligt Science Based Targets Initiative (SBTi)

  Fram till 2030

Initiativ

 • Commitment to Science Based Targets Initiative (SBTi)

  Aim to reach net-zero GHG emissions across the value chain.

 • Inclusion of Climate Impact as a Prioritized Area

  Climate impact became a prioritized focus area to counteracting the impacts of climate change.

 • Refinement of Recruitment Processes

  Focus on making internal opportunities available to all employees to foster career growth.

 • Pilot Life Cycle Assessment (LCA) of SMS/MMS

  Assessment of the carbon footprint of messages (SMS/MMS) to better understand product-related emissions.