Detta är en betaversion med både manuellt verifierad data och AI-genererad data. Ser du något fel? Mejla oss gärna!

SKF

SKF är en global leverantör av lager, tätningar, mekatronik, smörjsystem och tjänster som inkluderar teknisk support, underhåll och tillståndsövervakning. Företaget grundades 1907 och har sitt huvudkontor i Göteborg, Sverige. SKF är verksamt i över 130 länder och har cirka 17 000 distributörer världen över. Företaget fokuserar på att förbättra energieffektivitet och minska miljöpåverkan genom sina produkter och tjänster.

Bransch

Industriella maskiner och tillbehör

Omsättning (2023)

103 881 000 000 SEK

Antal anställda (2023)

42 000

Läs hållbarhetsrapport

Totala utsläpp 2023

(ton CO₂e)

2 042 573

Rapporterade utsläpp 2023 (ton CO₂e)

Egna utsläpp (scope 1)

Utsläpp från egna källor eller kontrollerade av organisationen.

49 716

Indirekta (scope 2)

Indirekta utsläpp från produktion av köpt el, ånga, värme och kyla som konsumeras av organisationen.

204 024

Värdekedjan (scope 3)

Indirekta utsläpp från organisationens värdekedja.

1 788 833

SKF rapporterar 4 / 15 kategorier:

Företag bör rapportera i alla kategorier som är relevanta för verksamheten.

Uppströms (ton CO₂e)

1. Inköpta varor och tjänster

Utsläpp från produktion av varor och tjänster som köps av organisationen.

1 614 721

2. Kapitalvaror

Utsläpp från produktion av kapitalvaror som köps av organisationen.

-

3. Bränsle- och energirelaterade aktiviteter

Utsläpp från produktion av bränslen och energi som köps av organisationen, inklusive transport och distribution, som inte inkluderas i scope 2.

100 000

4. Uppströms transport och distribution

Utsläpp från transport och distribution av inköpta varor mellan leverantörer och/eller inom organisationen.

163 726

5. Avfall genererat i verksamheten

Utsläpp från behandling av avfall som genereras av organisationen.

-

6. Tjänsteresor

Utsläpp från resor i tjänsten med fordon som inte ägs av organisationen.

10 386

7. Pendlingsresor

Utsläpp från anställdas resor mellan hemmet och arbetsplatsen.

-

8. Uppströms leasade tillgångar

Utsläpp från verksamhet i leasade tillgångar som inte inkluderas i scope 1 och 2.

-

Nedströms (ton CO₂e)

9. Nedströms transport och distribution

Utsläpp från transport och distribution av sålda varor mellan organisationen och kund.

-

10. Bearbetning av sålda produkter

Utsläpp från vidareförädling av sålda insatsvaror.

-

11. Användning av sålda produkter

Utsläpp från användning av sålda produkter av kunden.

-

12. Slutbehandling av sålda produkter

Utsläpp från avfallshantering av sålda produkter vid slutet av livscykeln.

-

13. Nedströms leasade tillgångar

Utsläpp från verksamhet i nedströms leasade tillgångar som inte inkluderas i scope 1 och 2.

-

14. Franchiser

Utsläpp från franchisetagares verksamhet som inte inkluderas i scope 1 och 2.

-

15. Investeringar

Utsläpp från organisationens investeringar i andra företag, samt andra finansierade utsläpp.

-

Mål

 • Nettonollutsläpp genom 95% minskning av scope 1 och 2, 90% minskning av scope 3 jämfört med 2019.

  Fram till 2050

 • SKF åtar sig en absolut minskning av scope 1 och 2 utsläpp av växthusgaser med 95% till 2030 med 2019 som basår.

  Fram till 2030

 • SKF åtar sig också inom samma tidsram en absolut minskning av scope 3 utsläppen från köpta varor och tjänster, uppströms transporter och distribution samt användning av sålda produkter med 31%.

  Fram till 2030

Initiativ

 • Minskning av utsläpp från leverantörer av smide och ringar

  15% minskning av utsläpp från leverantörer av smide och ringar till 2025.

 • Minskning av CO2e-utsläpp från tillverkning av lager och enheter

  40% minskning av CO2e-utsläpp från tillverkning av lager och enheter per ton sålda lager till 2025.

 • Nettonollutsläpp till 2050

  Nettonollutsläpp genom 95% minskning av scope 1 och 2, 90% minskning av scope 3 jämfört med 2019. Resterande utsläpp adresseras via Carbon Dioxide Removals.