Detta är en betaversion med både manuellt verifierad data och AI-genererad data. Ser du något fel? Mejla oss gärna!

SSAB

SSAB är ett nordiskt och USA-baserat stålföretag som utvecklar höghållfasta stål och tillhandahåller hållbara lösningar för att förbättra kundernas prestanda och minska deras miljöpåverkan. Företaget är en ledande producent av avancerade höghållfasta stål (AHSS) och seghärdade stål (Q&T), standardstål samt rörprodukter. SSAB har produktionsanläggningar i Sverige, Finland och USA.

Bransch

Stål

Omsättning (2023)

119 489 000 SEK

Antal anställda (2023)

15 754

Läs hållbarhetsrapport

Totala utsläpp 2023

(ton CO₂e)

22 424 000

Rapporterade utsläpp 2023 (ton CO₂e)

Egna utsläpp (scope 1)

Utsläpp från egna källor eller kontrollerade av organisationen.

9 915 000

Indirekta (scope 2)

Indirekta utsläpp från produktion av köpt el, ånga, värme och kyla som konsumeras av organisationen.

1 157 000

Värdekedjan (scope 3)

Indirekta utsläpp från organisationens värdekedja.

11 352 000

SSAB rapporterar 0 / 15 kategorier:

Företag bör rapportera i alla kategorier som är relevanta för verksamheten.

Uppströms (ton CO₂e)

1. Inköpta varor och tjänster

Utsläpp från produktion av varor och tjänster som köps av organisationen.

-

2. Kapitalvaror

Utsläpp från produktion av kapitalvaror som köps av organisationen.

-

3. Bränsle- och energirelaterade aktiviteter

Utsläpp från produktion av bränslen och energi som köps av organisationen, inklusive transport och distribution, som inte inkluderas i scope 2.

-

4. Uppströms transport och distribution

Utsläpp från transport och distribution av inköpta varor mellan leverantörer och/eller inom organisationen.

-

5. Avfall genererat i verksamheten

Utsläpp från behandling av avfall som genereras av organisationen.

-

6. Tjänsteresor

Utsläpp från resor i tjänsten med fordon som inte ägs av organisationen.

-

7. Pendlingsresor

Utsläpp från anställdas resor mellan hemmet och arbetsplatsen.

-

8. Uppströms leasade tillgångar

Utsläpp från verksamhet i leasade tillgångar som inte inkluderas i scope 1 och 2.

-

Nedströms (ton CO₂e)

9. Nedströms transport och distribution

Utsläpp från transport och distribution av sålda varor mellan organisationen och kund.

-

10. Bearbetning av sålda produkter

Utsläpp från vidareförädling av sålda insatsvaror.

-

11. Användning av sålda produkter

Utsläpp från användning av sålda produkter av kunden.

-

12. Slutbehandling av sålda produkter

Utsläpp från avfallshantering av sålda produkter vid slutet av livscykeln.

-

13. Nedströms leasade tillgångar

Utsläpp från verksamhet i nedströms leasade tillgångar som inte inkluderas i scope 1 och 2.

-

14. Franchiser

Utsläpp från franchisetagares verksamhet som inte inkluderas i scope 1 och 2.

-

15. Investeringar

Utsläpp från organisationens investeringar i andra företag, samt andra finansierade utsläpp.

-

Mål

 • Minskning av CO2-utsläpp, scope 1 och 2 med 35% till 2032 jämfört med 2018

  Fram till 2032

 • Leveranser av stål utan fossila koldioxidutsläpp

  Fram till 2023

 • Minska koldioxidutsläppen från den egna verksamheten till omkring 2030

  Fram till 2030

Initiativ

 • Minska koldioxidutsläpp

  SSAB har åtagit sig att i stort sett ta bort koldioxidutsläppen från den egna verksamheten till omkring 2030.

 • Utveckling av fossilfri järnsvamp

  Genom samriskbolaget Hybrit Development AB är SSAB involverade i utveckling av fossilfri järnsvamp med hjälp av vätgas, framställd av fossilfri el.

 • Förbättra resurseffektiviteten

  SSAB arbetar med att förbättra resurseffektiviteten och minska användningen av råmaterial och naturresurser exempelvis genom ett cirkulärt arbetssätt.