Detta är en betaversion med både manuellt verifierad data och AI-genererad data. Ser du något fel? Mejla oss gärna!

Stora Enso

Stora Enso är en global leverantör av hållbara lösningar inom förnybara material. Företaget är verksamt inom flera affärsområden, inklusive skogsbruk, massa och papper, förpackningar, biomaterial och träprodukter. Med fokus på innovation och hållbarhet strävar Stora Enso efter att ersätta fossilbaserade material med förnybara alternativ.

Bransch

Pappersprodukter

Omsättning (2023)

9 881 MEUR

Antal anställda (2023)

20 822

Läs hållbarhetsrapport

Totala utsläpp 2023

(ton CO₂e)

6 470 000

Rapporterade utsläpp 2023 (ton CO₂e)

Egna utsläpp (scope 1)

Utsläpp från egna källor eller kontrollerade av organisationen.

1 470 000

Indirekta (scope 2)

Indirekta utsläpp från produktion av köpt el, ånga, värme och kyla som konsumeras av organisationen.

50 000

Värdekedjan (scope 3)

Indirekta utsläpp från organisationens värdekedja.

4 950 000

Stora Enso rapporterar 4 / 15 kategorier:

Företag bör rapportera i alla kategorier som är relevanta för verksamheten.

Uppströms (ton CO₂e)

1. Inköpta varor och tjänster

Utsläpp från produktion av varor och tjänster som köps av organisationen.

1 680 000

2. Kapitalvaror

Utsläpp från produktion av kapitalvaror som köps av organisationen.

-

3. Bränsle- och energirelaterade aktiviteter

Utsläpp från produktion av bränslen och energi som köps av organisationen, inklusive transport och distribution, som inte inkluderas i scope 2.

310 000

4. Uppströms transport och distribution

Utsläpp från transport och distribution av inköpta varor mellan leverantörer och/eller inom organisationen.

680 000

5. Avfall genererat i verksamheten

Utsläpp från behandling av avfall som genereras av organisationen.

-

6. Tjänsteresor

Utsläpp från resor i tjänsten med fordon som inte ägs av organisationen.

-

7. Pendlingsresor

Utsläpp från anställdas resor mellan hemmet och arbetsplatsen.

-

8. Uppströms leasade tillgångar

Utsläpp från verksamhet i leasade tillgångar som inte inkluderas i scope 1 och 2.

-

Nedströms (ton CO₂e)

9. Nedströms transport och distribution

Utsläpp från transport och distribution av sålda varor mellan organisationen och kund.

-

10. Bearbetning av sålda produkter

Utsläpp från vidareförädling av sålda insatsvaror.

1 950 000

11. Användning av sålda produkter

Utsläpp från användning av sålda produkter av kunden.

-

12. Slutbehandling av sålda produkter

Utsläpp från avfallshantering av sålda produkter vid slutet av livscykeln.

-

13. Nedströms leasade tillgångar

Utsläpp från verksamhet i nedströms leasade tillgångar som inte inkluderas i scope 1 och 2.

-

14. Franchiser

Utsläpp från franchisetagares verksamhet som inte inkluderas i scope 1 och 2.

-

15. Investeringar

Utsläpp från organisationens investeringar i andra företag, samt andra finansierade utsläpp.

-

Mål

 • Minska produktionens absoluta fossila CO2e-utsläpp (Scope 1 och 2) med 50% från 2019 års nivå

  Fram till 2030

 • Minska absoluta fossila CO2e-utsläpp i leveranskedjan, transport och kundernas verksamheter (Scope 3) med 50% från 2019 års nivå

  Fram till 2030

 • Uppnå nettonoll koldioxidutsläpp (net zero) år 2040

  Fram till 2040

Initiativ

 • Reducerat CO2e-utsläpp från leveranskedjan

  Minska absoluta fossila CO2e-utsläpp från leveranskedjan, transport och kundernas verksamheter med 50% från 2019 års nivå.

 • Certifiering av biologisk mångfald

  Bibehålla ett minimikrav för certifierat skogsområde som används vid produktion och skörd.