Detta är en betaversion med både manuellt verifierad data och AI-genererad data. Ser du något fel? Mejla oss gärna!

Sveaskog

Sveaskog är Sveriges största skogsägare och levererar en hållbar och ansvarsfull skogsförvaltning. Deras verksamhet fokuserar på att maximera skogens värde genom effektiva och miljövänliga metoder.

Bransch

Skogsprodukter

Omsättning (2023)

7 863 000 000 SEK

Läs hållbarhetsrapport

Totala utsläpp 2023

(ton CO₂e)

260 140

Rapporterade utsläpp 2023 (ton CO₂e)

Egna utsläpp (scope 1)

Utsläpp från egna källor eller kontrollerade av organisationen.

9 300

Indirekta (scope 2)

Indirekta utsläpp från produktion av köpt el, ånga, värme och kyla som konsumeras av organisationen.

940

Värdekedjan (scope 3)

Indirekta utsläpp från organisationens värdekedja.

249 900

Sveaskog rapporterar 0 / 15 kategorier:

Företag bör rapportera i alla kategorier som är relevanta för verksamheten.

Uppströms (ton CO₂e)

1. Inköpta varor och tjänster

Utsläpp från produktion av varor och tjänster som köps av organisationen.

-

2. Kapitalvaror

Utsläpp från produktion av kapitalvaror som köps av organisationen.

-

3. Bränsle- och energirelaterade aktiviteter

Utsläpp från produktion av bränslen och energi som köps av organisationen, inklusive transport och distribution, som inte inkluderas i scope 2.

-

4. Uppströms transport och distribution

Utsläpp från transport och distribution av inköpta varor mellan leverantörer och/eller inom organisationen.

-

5. Avfall genererat i verksamheten

Utsläpp från behandling av avfall som genereras av organisationen.

-

6. Tjänsteresor

Utsläpp från resor i tjänsten med fordon som inte ägs av organisationen.

-

7. Pendlingsresor

Utsläpp från anställdas resor mellan hemmet och arbetsplatsen.

-

8. Uppströms leasade tillgångar

Utsläpp från verksamhet i leasade tillgångar som inte inkluderas i scope 1 och 2.

-

Nedströms (ton CO₂e)

9. Nedströms transport och distribution

Utsläpp från transport och distribution av sålda varor mellan organisationen och kund.

-

10. Bearbetning av sålda produkter

Utsläpp från vidareförädling av sålda insatsvaror.

-

11. Användning av sålda produkter

Utsläpp från användning av sålda produkter av kunden.

-

12. Slutbehandling av sålda produkter

Utsläpp från avfallshantering av sålda produkter vid slutet av livscykeln.

-

13. Nedströms leasade tillgångar

Utsläpp från verksamhet i nedströms leasade tillgångar som inte inkluderas i scope 1 och 2.

-

14. Franchiser

Utsläpp från franchisetagares verksamhet som inte inkluderas i scope 1 och 2.

-

15. Investeringar

Utsläpp från organisationens investeringar i andra företag, samt andra finansierade utsläpp.

-

Mål

 • Minska antropogena utsläpp genom hela värdekedjan

  Fram till 2034

Initiativ

 • Optimalt plantval

  Förädlingsvinst satta plantor för ökad tillväxt och framtida virkesuttag.

 • Ökning av nya trädinslag, lärk och björk

  Planterad areal för ökning av nya trädinslag.

 • Utökad röjning inom renskötselområde

  Utökad röjning inom renskötselområde för att öka ekologiska värden.

 • 100 nya våtmarker till 2026

  Skapa 100 nya våtmarker till år 2026.

 • Sänkta koldioxidutsläpp i hela värdekedjan

  Minska koldioxidutsläpp med 14% mot år 2020.

 • Vetenskapligt klimatmål enligt Science Based Targets initiative

  Minska antropogena utsläpp med 60% genom hela värdekedjan från år 2022 till år 2034.