Detta är en betaversion med både manuellt verifierad data och AI-genererad data. Ser du något fel? Mejla oss gärna!

Svenska spel

Svenska Spel är ett statligt ägt spelbolag i Sverige som erbjuder en mängd olika spelprodukter, inklusive sportspel, nummerspel, lotter och casinospel. Bolaget har en stark närvaro både online och på landbaserade casinon. Svenska Spel strävar efter att erbjuda spel på ett tryggt och säkert sätt och har ett långsiktigt mål att vara klimatneutrala senast 2030.

Bransch

Kasinon och spel

Omsättning (2023)

8 029 000 000 SEK

Läs hållbarhetsrapport

Totala utsläpp 2023

(ton CO₂e)

16 414

Rapporterade utsläpp 2023 (ton CO₂e)

Egna utsläpp (scope 1)

Utsläpp från egna källor eller kontrollerade av organisationen.

308

Indirekta (scope 2)

Indirekta utsläpp från produktion av köpt el, ånga, värme och kyla som konsumeras av organisationen.

218

Värdekedjan (scope 3)

Indirekta utsläpp från organisationens värdekedja.

15 888

Svenska spel rapporterar 10 / 15 kategorier:

Företag bör rapportera i alla kategorier som är relevanta för verksamheten.

Uppströms (ton CO₂e)

1. Inköpta varor och tjänster

Utsläpp från produktion av varor och tjänster som köps av organisationen.

13 322

2. Kapitalvaror

Utsläpp från produktion av kapitalvaror som köps av organisationen.

792

3. Bränsle- och energirelaterade aktiviteter

Utsläpp från produktion av bränslen och energi som köps av organisationen, inklusive transport och distribution, som inte inkluderas i scope 2.

84

4. Uppströms transport och distribution

Utsläpp från transport och distribution av inköpta varor mellan leverantörer och/eller inom organisationen.

35

5. Avfall genererat i verksamheten

Utsläpp från behandling av avfall som genereras av organisationen.

5

6. Tjänsteresor

Utsläpp från resor i tjänsten med fordon som inte ägs av organisationen.

662

7. Pendlingsresor

Utsläpp från anställdas resor mellan hemmet och arbetsplatsen.

179

8. Uppströms leasade tillgångar

Utsläpp från verksamhet i leasade tillgångar som inte inkluderas i scope 1 och 2.

13

Nedströms (ton CO₂e)

9. Nedströms transport och distribution

Utsläpp från transport och distribution av sålda varor mellan organisationen och kund.

-

10. Bearbetning av sålda produkter

Utsläpp från vidareförädling av sålda insatsvaror.

-

11. Användning av sålda produkter

Utsläpp från användning av sålda produkter av kunden.

-

12. Slutbehandling av sålda produkter

Utsläpp från avfallshantering av sålda produkter vid slutet av livscykeln.

3

13. Nedströms leasade tillgångar

Utsläpp från verksamhet i nedströms leasade tillgångar som inte inkluderas i scope 1 och 2.

791

14. Franchiser

Utsläpp från franchisetagares verksamhet som inte inkluderas i scope 1 och 2.

-

15. Investeringar

Utsläpp från organisationens investeringar i andra företag, samt andra finansierade utsläpp.

-

Mål

 • Minska de absoluta utsläppen av växthusgaser i scope 1 och scope 2 med 42 procent

  Fram till 2030

 • Minska de absoluta utsläppen av växthusgaser i scope 3 från tjänsteresor och avfall med 42 procent

  Fram till 2030

 • 74 procent av leverantörerna ska ha vetenskapligt baserade klimatmål

  Fram till 2028

Initiativ

 • Klimatneutralitet 2030

  Svenska Spel har satt ett långsiktigt mål om att vara klimatneutrala senast 2030.

 • Vetenskapligt baserade klimatmål

  Mellan 2022 och 2030 ska Svenska Spel minska de absoluta utsläppen av växthusgaser i scope 1 och scope 2 med 42 procent.

 • Grönt kort-programmet

  Ett miljö- och klimatprogram med fokus på hållbar resursanvändning, hälsosamma och effektiva byggnader, klimatsmart resande, mat för klimatet, effektiv logistik och hållbar IT-hantering.