Detta är en betaversion med både manuellt verifierad data och AI-genererad data. Ser du något fel? Mejla oss gärna!

Svevia

Svevia är ett svenskt företag som specialiserar sig på byggnation, drift och underhåll av vägar och annan infrastruktur. Företaget erbjuder även tjänster inom sanering av förorenade platser och områden. Svevia arbetar med att minska sin klimatpåverkan och strävar efter att ha en klimatneutral värdekedja till år 2045.

Bransch

Bygg och anläggning

Omsättning (2023)

11 194 000 000 SEK

Antal anställda (2023)

2 000

Läs hållbarhetsrapport

Totala utsläpp 2023

(ton CO₂e)

31 078

Rapporterade utsläpp 2023 (ton CO₂e)

Egna utsläpp (scope 1)

Utsläpp från egna källor eller kontrollerade av organisationen.

22 741

Indirekta (scope 2)

Indirekta utsläpp från produktion av köpt el, ånga, värme och kyla som konsumeras av organisationen.

3 315

Värdekedjan (scope 3)

Indirekta utsläpp från organisationens värdekedja.

5 022

Svevia rapporterar 0 / 15 kategorier:

Företag bör rapportera i alla kategorier som är relevanta för verksamheten.

Uppströms (ton CO₂e)

1. Inköpta varor och tjänster

Utsläpp från produktion av varor och tjänster som köps av organisationen.

-

2. Kapitalvaror

Utsläpp från produktion av kapitalvaror som köps av organisationen.

-

3. Bränsle- och energirelaterade aktiviteter

Utsläpp från produktion av bränslen och energi som köps av organisationen, inklusive transport och distribution, som inte inkluderas i scope 2.

-

4. Uppströms transport och distribution

Utsläpp från transport och distribution av inköpta varor mellan leverantörer och/eller inom organisationen.

-

5. Avfall genererat i verksamheten

Utsläpp från behandling av avfall som genereras av organisationen.

-

6. Tjänsteresor

Utsläpp från resor i tjänsten med fordon som inte ägs av organisationen.

-

7. Pendlingsresor

Utsläpp från anställdas resor mellan hemmet och arbetsplatsen.

-

8. Uppströms leasade tillgångar

Utsläpp från verksamhet i leasade tillgångar som inte inkluderas i scope 1 och 2.

-

Nedströms (ton CO₂e)

9. Nedströms transport och distribution

Utsläpp från transport och distribution av sålda varor mellan organisationen och kund.

-

10. Bearbetning av sålda produkter

Utsläpp från vidareförädling av sålda insatsvaror.

-

11. Användning av sålda produkter

Utsläpp från användning av sålda produkter av kunden.

-

12. Slutbehandling av sålda produkter

Utsläpp från avfallshantering av sålda produkter vid slutet av livscykeln.

-

13. Nedströms leasade tillgångar

Utsläpp från verksamhet i nedströms leasade tillgångar som inte inkluderas i scope 1 och 2.

-

14. Franchiser

Utsläpp från franchisetagares verksamhet som inte inkluderas i scope 1 och 2.

-

15. Investeringar

Utsläpp från organisationens investeringar i andra företag, samt andra finansierade utsläpp.

-

Mål

 • Minska utsläppen av växthusgaser med 50% jämfört med basår 2015 inom scope 1 och 2

  Fram till 2028

 • Ha en klimatneutral värdekedja

  Fram till 2045

 • Minska utsläppen av växthusgaser (scope 1–3) med 16% jämfört med 2022

  Fram till 2023

Initiativ

 • Klimatneutral värdekedja till 2045

  Svevia ska bedriva verksamhet med låg klimatpåverkan och energieffektiva produktionsmetoder, med målsättning att ha en klimatneutral värdekedja till 2045.

 • Minskat utsläpp av växthusgaser med 50% till 2028

  Mål att minska utsläpp av växthusgaser (scope 1 och 2) med 50% jämfört med basår 2015.

 • Ökad återanvändning och materialåtervinning till 50% till 2028

  Mål att öka återanvändning och materialåtervinning av byggavfall till 50% till 2028.