Detta är en betaversion med både manuellt verifierad data och AI-genererad data. Ser du något fel? Mejla oss gärna!

Sweco

Sweco är ett svenskt teknikkonsultföretag som erbjuder tjänster inom teknik, miljö och arkitektur till både privata och offentliga sektorer. Företaget är engagerat i många projekt som omfattar stadsutveckling, infrastruktur och energi.

Bransch

Forsknings- och konsulttjänster

Omsättning (2023)

3 411 000 000 SEK

Antal anställda (2023)

22 027

Läs hållbarhetsrapport

Totala utsläpp 2023

(ton CO₂e)

66 450

Rapporterade utsläpp 2023 (ton CO₂e)

Egna utsläpp (scope 1)

Utsläpp från egna källor eller kontrollerade av organisationen.

8 707

Indirekta (scope 2)

Indirekta utsläpp från produktion av köpt el, ånga, värme och kyla som konsumeras av organisationen.

6 426

Värdekedjan (scope 3)

Indirekta utsläpp från organisationens värdekedja.

51 317

Sweco rapporterar 6 / 15 kategorier:

Företag bör rapportera i alla kategorier som är relevanta för verksamheten.

Uppströms (ton CO₂e)

1. Inköpta varor och tjänster

Utsläpp från produktion av varor och tjänster som köps av organisationen.

26 821

2. Kapitalvaror

Utsläpp från produktion av kapitalvaror som köps av organisationen.

3 971

3. Bränsle- och energirelaterade aktiviteter

Utsläpp från produktion av bränslen och energi som köps av organisationen, inklusive transport och distribution, som inte inkluderas i scope 2.

3 109

4. Uppströms transport och distribution

Utsläpp från transport och distribution av inköpta varor mellan leverantörer och/eller inom organisationen.

-

5. Avfall genererat i verksamheten

Utsläpp från behandling av avfall som genereras av organisationen.

774

6. Tjänsteresor

Utsläpp från resor i tjänsten med fordon som inte ägs av organisationen.

8 008

7. Pendlingsresor

Utsläpp från anställdas resor mellan hemmet och arbetsplatsen.

8 634

8. Uppströms leasade tillgångar

Utsläpp från verksamhet i leasade tillgångar som inte inkluderas i scope 1 och 2.

-

Nedströms (ton CO₂e)

9. Nedströms transport och distribution

Utsläpp från transport och distribution av sålda varor mellan organisationen och kund.

-

10. Bearbetning av sålda produkter

Utsläpp från vidareförädling av sålda insatsvaror.

-

11. Användning av sålda produkter

Utsläpp från användning av sålda produkter av kunden.

-

12. Slutbehandling av sålda produkter

Utsläpp från avfallshantering av sålda produkter vid slutet av livscykeln.

-

13. Nedströms leasade tillgångar

Utsläpp från verksamhet i nedströms leasade tillgångar som inte inkluderas i scope 1 och 2.

-

14. Franchiser

Utsläpp från franchisetagares verksamhet som inte inkluderas i scope 1 och 2.

-

15. Investeringar

Utsläpp från organisationens investeringar i andra företag, samt andra finansierade utsläpp.

-

Mål

 • Minska utsläppen med 50% från 2020 års nivåer

  Fram till 2030

 • Klimatneutrala verksamheter

  Fram till 2040

 • Uppdaterade klimatmål och reviderade utsläppsnivåer

  Fram till 2024

 • Klimatneutralitet med högst 15% kompensation

  Fram till 2040

Initiativ

 • Energieffektivitetsinitiativ i Danmark

  Riktade informationsinitiativ för att höja medvetenheten om energianvändning och stödja energieffektiva åtgärder.

 • Expansion av laddningsinfrastruktur i Danmark

  Utökad laddningsinfrastruktur för elbilar för att främja hållbara resor för anställda.

 • Förnybar energi på kontor i Tyskland

  Insatser för att öka andelen förnybar energi på kontor till 100%.

 • Omställning av fordon i Tyskland

  Ökad andel elbilar i fordonsflottan med 74%.

 • Flytt till energieffektivt kontor i Litauen

  Flytt till mindre kontor med högre energieffektivitet.

 • Främjande av hållbara resor i Litauen

  Utveckling av nya lösningar och incitament för kollektivtrafik och bildelning för affärsresor.

 • Cykla till jobbet-initiativ i Polen

  Fortsatt främjande av hållbar pendling bland anställda, vilket resulterar i betydande CO2-besparingar.

 • Investering i hybridfordon i Polen

  Cirka 80% av nyleasingflottan består av hybrider.

 • Minskning av energiförbrukningen i Tjeckien

  Uppnått målet att minska energiförbrukningen med 5%.