Detta är en betaversion med både manuellt verifierad data och AI-genererad data. Ser du något fel? Mejla oss gärna!

Swedbank

Swedbank är en av Sveriges största banker och erbjuder ett brett utbud av finansiella tjänster till privatpersoner, företag och institutioner. Banken har en stark närvaro i Sverige och de baltiska länderna och fokuserar på hållbarhet och digitalisering i sina tjänster. Swedbank arbetar aktivt med att minska sin klimatpåverkan och stödja kunder i deras hållbarhetsarbete.

Bransch

Bank

Omsättning (2023)

48 000 SEK

Antal anställda (2023)

16 000

Läs hållbarhetsrapport

Totala utsläpp 2023

(ton CO₂e)

7 528 422

Rapporterade utsläpp 2023 (ton CO₂e)

Egna utsläpp (scope 1)

Utsläpp från egna källor eller kontrollerade av organisationen.

692

Indirekta (scope 2)

Indirekta utsläpp från produktion av köpt el, ånga, värme och kyla som konsumeras av organisationen.

3 678

Värdekedjan (scope 3)

Indirekta utsläpp från organisationens värdekedja.

7 524 052

Swedbank rapporterar 1 / 15 kategorier:

Företag bör rapportera i alla kategorier som är relevanta för verksamheten.

Uppströms (ton CO₂e)

1. Inköpta varor och tjänster

Utsläpp från produktion av varor och tjänster som köps av organisationen.

-

2. Kapitalvaror

Utsläpp från produktion av kapitalvaror som köps av organisationen.

-

3. Bränsle- och energirelaterade aktiviteter

Utsläpp från produktion av bränslen och energi som köps av organisationen, inklusive transport och distribution, som inte inkluderas i scope 2.

-

4. Uppströms transport och distribution

Utsläpp från transport och distribution av inköpta varor mellan leverantörer och/eller inom organisationen.

-

5. Avfall genererat i verksamheten

Utsläpp från behandling av avfall som genereras av organisationen.

-

6. Tjänsteresor

Utsläpp från resor i tjänsten med fordon som inte ägs av organisationen.

-

7. Pendlingsresor

Utsläpp från anställdas resor mellan hemmet och arbetsplatsen.

-

8. Uppströms leasade tillgångar

Utsläpp från verksamhet i leasade tillgångar som inte inkluderas i scope 1 och 2.

-

Nedströms (ton CO₂e)

9. Nedströms transport och distribution

Utsläpp från transport och distribution av sålda varor mellan organisationen och kund.

-

10. Bearbetning av sålda produkter

Utsläpp från vidareförädling av sålda insatsvaror.

-

11. Användning av sålda produkter

Utsläpp från användning av sålda produkter av kunden.

-

12. Slutbehandling av sålda produkter

Utsläpp från avfallshantering av sålda produkter vid slutet av livscykeln.

-

13. Nedströms leasade tillgångar

Utsläpp från verksamhet i nedströms leasade tillgångar som inte inkluderas i scope 1 och 2.

-

14. Franchiser

Utsläpp från franchisetagares verksamhet som inte inkluderas i scope 1 och 2.

-

15. Investeringar

Utsläpp från organisationens investeringar i andra företag, samt andra finansierade utsläpp.

7 508 645

Mål

 • Minska de absoluta finansierade utsläppen för olja och gas med 50%

  Fram till 2030

 • Minska den finansierade utsläppsintensiteten för kommersiella fastigheter med 43%

  Fram till 2030

 • Minska den finansierade utsläppsintensiteten för bolån med 39%

  Fram till 2030

Initiativ

 • Minska finansierade utsläppsintensiteten för bolån

  Målet är att minska den finansierade utsläppsintensiteten (kgCO2e/m2) med 39 procent till 2030.

 • Minska finansierade utsläppsintensiteten för kommersiella fastigheter

  Målet är att minska den finansierade utsläppsintensiteten (kgCO2e/m2) med 43 procent till 2030.

 • Minska absoluta finansierade utsläpp för olja och gas

  Målet är att minska de absoluta finansierade utsläppen (tCO2e) med 50 procent till 2030.