Detta är en betaversion med både manuellt verifierad data och AI-genererad data. Ser du något fel? Mejla oss gärna!

Systembolaget

Systembolaget har enligt alkohollagen monopol på detaljhandelsförsäljning av alkoholhaltiga drycker i Sverige. Företaget har ett socialpolitiskt syfte att begränsa alkoholens tillgänglighet och därmed minska alkoholrelaterade skador. Systembolaget erbjuder ett brett sortiment av drycker och har butiker över hela Sverige. Förutom försäljning av alkoholhaltiga drycker erbjuder företaget även presentartiklar och tjänster som dryckesauktioner.

Bransch

Destillerier och vinproducenter

Omsättning (2023)

38 174 000 SEK

Läs hållbarhetsrapport

Totala utsläpp 2023

(ton CO₂e)

180 631

Rapporterade utsläpp 2023 (ton CO₂e)

Egna utsläpp (scope 1)

Utsläpp från egna källor eller kontrollerade av organisationen.

159

Indirekta (scope 2)

Indirekta utsläpp från produktion av köpt el, ånga, värme och kyla som konsumeras av organisationen.

2 602

Värdekedjan (scope 3)

Indirekta utsläpp från organisationens värdekedja.

177 870

Systembolaget rapporterar 6 / 15 kategorier:

Företag bör rapportera i alla kategorier som är relevanta för verksamheten.

Uppströms (ton CO₂e)

1. Inköpta varor och tjänster

Utsläpp från produktion av varor och tjänster som köps av organisationen.

165 240

2. Kapitalvaror

Utsläpp från produktion av kapitalvaror som köps av organisationen.

-

3. Bränsle- och energirelaterade aktiviteter

Utsläpp från produktion av bränslen och energi som köps av organisationen, inklusive transport och distribution, som inte inkluderas i scope 2.

-

4. Uppströms transport och distribution

Utsläpp från transport och distribution av inköpta varor mellan leverantörer och/eller inom organisationen.

11 369

5. Avfall genererat i verksamheten

Utsläpp från behandling av avfall som genereras av organisationen.

85

6. Tjänsteresor

Utsläpp från resor i tjänsten med fordon som inte ägs av organisationen.

667

7. Pendlingsresor

Utsläpp från anställdas resor mellan hemmet och arbetsplatsen.

-

8. Uppströms leasade tillgångar

Utsläpp från verksamhet i leasade tillgångar som inte inkluderas i scope 1 och 2.

509

Nedströms (ton CO₂e)

9. Nedströms transport och distribution

Utsläpp från transport och distribution av sålda varor mellan organisationen och kund.

509

10. Bearbetning av sålda produkter

Utsläpp från vidareförädling av sålda insatsvaror.

-

11. Användning av sålda produkter

Utsläpp från användning av sålda produkter av kunden.

-

12. Slutbehandling av sålda produkter

Utsläpp från avfallshantering av sålda produkter vid slutet av livscykeln.

-

13. Nedströms leasade tillgångar

Utsläpp från verksamhet i nedströms leasade tillgångar som inte inkluderas i scope 1 och 2.

-

14. Franchiser

Utsläpp från franchisetagares verksamhet som inte inkluderas i scope 1 och 2.

-

15. Investeringar

Utsläpp från organisationens investeringar i andra företag, samt andra finansierade utsläpp.

-

Mål

 • Halvera Systembolagets klimatutsläpp

  Fram till 2030

 • Nå netto-noll klimatpåverkan

  Fram till 2045

 • Minska klimatpåverkan från egen verksamhet med 90%

  Fram till 2025

Initiativ

 • Arbetsmiljödagar för chefer och arbetsmiljöombud

  Årets Arbetsmiljödagar för chefer och arbetsmiljöombud i butik handlade om roller i arbetsmiljöarbete, lokal samverkan och rapportering kring säkerhet.

 • Samarbete med Arbetsförmedlingen

  Under 2023 ledde samarbetet till att 132 nya personer fick en praktikplats eller anställning med bidrag.

 • Jobbspår – en väg till jobb på Systembolaget

  För fjärde året i rad har Systembolaget aktivt deltagit i lokala arbetsintegrerande initiativ, kända som jobbspår. Under 2023 har vi utökat vårt engagemang i jobbspår genom att mer än fördubbla antalet områden som deltar i dessa initiativ.