Detta är en betaversion med både manuellt verifierad data och AI-genererad data. Ser du något fel? Mejla oss gärna!

Tele2

Tele2 är en ledande telekommunikationsoperatör som erbjuder mobil- och fast telefoni, bredband och TV-tjänster till privatpersoner och företag i Sverige och Baltikum. Företaget strävar efter att leverera högkvalitativa tjänster och produkter med fokus på innovation och kundnöjdhet. Tele2 arbetar också aktivt med hållbarhetsfrågor och har implementerat flera initiativ för att minska sin miljöpåverkan.

Bransch

Trådlösa telekommunikationstjänster

Omsättning (2023)

29 099 SEK

Antal anställda (2023)

4 485

Läs hållbarhetsrapport

Totala utsläpp 2023

(ton CO₂e)

274 731

Rapporterade utsläpp 2023 (ton CO₂e)

Egna utsläpp (scope 1)

Utsläpp från egna källor eller kontrollerade av organisationen.

1 347

Indirekta (scope 2)

Indirekta utsläpp från produktion av köpt el, ånga, värme och kyla som konsumeras av organisationen.

167

Värdekedjan (scope 3)

Indirekta utsläpp från organisationens värdekedja.

273 217

Tele2 rapporterar 9 / 15 kategorier:

Företag bör rapportera i alla kategorier som är relevanta för verksamheten.

Uppströms (ton CO₂e)

1. Inköpta varor och tjänster

Utsläpp från produktion av varor och tjänster som köps av organisationen.

164 782

2. Kapitalvaror

Utsläpp från produktion av kapitalvaror som köps av organisationen.

78 621

3. Bränsle- och energirelaterade aktiviteter

Utsläpp från produktion av bränslen och energi som köps av organisationen, inklusive transport och distribution, som inte inkluderas i scope 2.

2 973

4. Uppströms transport och distribution

Utsläpp från transport och distribution av inköpta varor mellan leverantörer och/eller inom organisationen.

2 063

5. Avfall genererat i verksamheten

Utsläpp från behandling av avfall som genereras av organisationen.

17

6. Tjänsteresor

Utsläpp från resor i tjänsten med fordon som inte ägs av organisationen.

1 307

7. Pendlingsresor

Utsläpp från anställdas resor mellan hemmet och arbetsplatsen.

2 734

8. Uppströms leasade tillgångar

Utsläpp från verksamhet i leasade tillgångar som inte inkluderas i scope 1 och 2.

-

Nedströms (ton CO₂e)

9. Nedströms transport och distribution

Utsläpp från transport och distribution av sålda varor mellan organisationen och kund.

-

10. Bearbetning av sålda produkter

Utsläpp från vidareförädling av sålda insatsvaror.

-

11. Användning av sålda produkter

Utsläpp från användning av sålda produkter av kunden.

20 672

12. Slutbehandling av sålda produkter

Utsläpp från avfallshantering av sålda produkter vid slutet av livscykeln.

48

13. Nedströms leasade tillgångar

Utsläpp från verksamhet i nedströms leasade tillgångar som inte inkluderas i scope 1 och 2.

-

14. Franchiser

Utsläpp från franchisetagares verksamhet som inte inkluderas i scope 1 och 2.

-

15. Investeringar

Utsläpp från organisationens investeringar i andra företag, samt andra finansierade utsläpp.

-

Mål

 • Minska absoluta scope 1 och 2 GHG-utsläpp med 100% från 2019 års nivå

  Fram till 2029

 • Minska scope 3 GHG-utsläpp per abonnemang med 60% från 2019 års nivå

  Fram till 2029

 • Uppnå nettonollutsläpp i värdekedjan

  Fram till 2035

Initiativ

 • Stödja 'Property of tomorrow'-projektet

  Tele2 har etablerat ett Smart Property-team dedikerat till utveckling av tjänster baserade på säkra och pålitliga bredbandsanslutningar som förbättrar driftseffektiviteten och skapar hållbarhetsvärde.

 • Implementera smarta funktioner för energibesparing

  Tele2 har fortsatt implementeringen av smarta funktioner för att öka energieffektiviteten i våra mobilnät, såsom Multiple-Input, Multiple-Output (MIMO) sömn- och mutningsfunktioner.

 • Utveckla och använda Climate Impact Tool

  Tele2 har utvecklat ett Climate Impact Tool för att ge kunderna beräkningar av klimatpåverkan från produkter och tjänster de köper från Tele2.